STRATEGISCHE TERUGTOCHT ?
...

STRATEGISCHE TERUGTOCHT ?De overname van Paribas België door Bacob Bank en de "ontfransing" van Gevaert door de opname van belangrijke Vlaamse participaties in de holding Almanij zijn geen strikt financieel-economische dossiers. Een insider, die deze dossiers mee heeft voorbereid : "Direct en indirect was Paribas via Cobepa met 34 % de grootste aandeelhouder van Gevaert. Dat begon vervelend te worden in dossiers als Telenet, de Vlaamse Uitgeversmaatschappij of de Vlaamse Risicokapitaalgroep, waar Gevaert een belangrijke rol speelt. Het werd politiek-strategisch erg moeilijk de Vlaamse verankering tot stand te brengen met die link naar Frankrijk." Bij Paribas France begrijpt men dat in Vlaanderen het gevoelen sluimert dat Frans kapitaal met de nodige omzichtigheid moet worden behandeld. Dat gevoelen werd de voorbije jaren sterker. In 1993 stuitten de auteurs van "Vlaanderen : een Franse kolonie ?" ( Uitgeverij Davidsfonds) op ongeloof en cynisme bij een deel van de opinion leaders. Maar dezelfden, die in die periode de achterdocht tegenover het politiek geïnspireerde Franse kapitalisme ridiculiseerden, zwaaien vandaag met lof richting André Leysen en Gevaert. Franse ondernemingen die (zeker wat strategische sectoren betreft) in Vlaanderen actief zijn, hebben een verborgen minwaarde. Als zij afhankelijk zijn van politieke beslissingen, als nutsholding bijvoorbeeld, kan het Franse aandeelhouderschap zich op den duur tegen de Belgische/Vlaamse dochter keren. Dat was het geval voor Gevaert, maar ook Tractebel leed in Vlaanderen onder dit euvel. Bij de Generale/Suez lijkt men dit slechts ten dele te begrijpen. Tractebel doet pogingen om Vlamingen aan te trekken voor strategische functies in het bedrijf en brengt Vlaamse activiteiten, onder meer via Watco Vlaanderen, onder in een afzonderlijke structuur. Toch kan Tractebel niet verhelen dat het risico sterker wordt dat de groep, na de fusie tussen Suez en Lyonnaise des Eaux, een "Franser" imago krijgt. Philippe Bodson begrijpt dat deze fusie leidt tot een "verborgen minwaarde", maar heeft geen greep op de strategie van Parijs. Enkele jaren geleden was de oprichting van Tractebel Vlaanderen een onafhankelijke nv voor Vlaamse nutsactiviteiten, met een meerderheid van lokale aandeelhouders nog een stille wensdroom. Misschien wordt zo'n "strategische terugtocht" conferatur het dossier Paribas ooit wel noodzakelijk voor Suez/Lyonnaise.VLAANDEREN : EEN FRANSE KOLONIE ? Vlaamse achterdocht tegen Franse kapitalisme leidt tot strategische terugtocht van Paribas.