Jean-Marie Dedecker kan zijn woede amper onderdrukken wanneer hij hoort dat Bart De Wever (N-VA) niet aan het debat wou deelnemen. "Ik was vandaag gastheer op de Ronde van Frankrijk. Ik heb dit speciaal voor dit interview laten vallen. Nu, het gedrag van De Wever verwondert mij niet," aldus Dedecker.
...

Jean-Marie Dedecker kan zijn woede amper onderdrukken wanneer hij hoort dat Bart De Wever (N-VA) niet aan het debat wou deelnemen. "Ik was vandaag gastheer op de Ronde van Frankrijk. Ik heb dit speciaal voor dit interview laten vallen. Nu, het gedrag van De Wever verwondert mij niet," aldus Dedecker. De Wever is met zijn N-VA via het kartel met CD&V volop aan zet. Jean-Marie Dedecker (LDD) werd de jongste weken meer dan eens in de salons van de Wetstraat ontvangen. Het Vlaams Belang van Frank Vanhecke blijft aan de zijlijn geparkeerd. De drie partijen die hoog inzetten op een grondige staatshervorming kijken geboeid naar de regeringsvorming. Maar niets is zeker. Vorige week liet de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka nog weten dat voor hen een regionalisering van het arbeidsmarktbeleid geen noodzaak is. Meer responsabilisering bij de regio's leggen, is voldoende. "Beloftes in de politiek zijn even vluchtig als mosterdgas," sneert Dedecker. "Het is een klassiek scenario. Voor de verkiezingen zingt iedereen om het luidst de Vlaamse Leeuw, maar na de verkiezingen gaat men zich verontschuldigen op het paleis voor de geluidsoverlast."Frank Vanhecke treedt hem bij: "Er is al sinds de vorming van de Vlaamse regering in 2004 een Belgische recuperatie aan de gang. De vijf communautaire resoluties uit het Vlaams Parlement worden door de meeste partijen grotendeels opzijgeschoven."JEAN-MARIE DEDECKER (LDD). "Die dateert van de bekendmaking van het Warande-manifest. Toen was er eindelijk een aantal industriëlen dat wilde zeggen waar het op stond. Je merkte direct een belgicistische tegenreactie. Alle werkgevers zeggen vandaag nochtans dat het zo niet verder kan op sociaal-economisch vlak. Wij willen Wallonië de kans geven om in ons wiel te rijden en we willen ze daarvoor de nodige instrumenten geven. Maar ze mogen niet aan onze trui gaan hangen." FRANK VANHECKE (VLAAMS BELANG). "Hoelang worden we al met die Waalse problemen geconfronteerd? Hoeveel miljarden Europese steun heeft Wallonië niet gekregen? Hoeveel Marshallplannen zijn er nog nodig?" DEDECKER. "Waarvoor dient de Forem ( nvdr - de Waalse tegenhanger van de VDAB)? Ze doen hun werk niet goed en dan zou je hun een bonus moeten geven om gewoon hun werk te doen. Waarmee zijn we dan bezig?" VANHECKE. "Die voorstellen zijn eigenlijk een licht verbeterde uitgave van de manier waarop de staat nu werkt. Waarom heeft de Vlaamse regering geld over? Omdat het systeem van dotaties op Waalse maat is geschreven." DEDECKER. "Leg Wallonië een Maastrichtnorm op. Geef ze nog vijf jaar tijd en daarna is het gedaan met de ontwikkelingshulp." VANHECKE. "België is een rotte samenleving. Ik ken geen enkel land waar werkloosheidsuitkeringen door politieke instanties worden uitbetaald en waar vakbonden zo'n beschermd statuut hebben. De overheid beschermt de diefstal van de vakbonden." DEDECKER. "Er bestaan intussen computers. Een recent onderzoek van de Oeso toont aan dat wij te veel ambtenaren hebben. Als je dat op tafel gooit, spreekt men onmiddellijk van de hakbijl. Dat is niet nodig. 40 % van onze ambtenaren zijn ouder dan 50 jaar. De komende tien jaar gaan ze met pensioen. Een op de drie ambtenaren die in Nederland afvloeit, wordt niet vervangen." VANHECKE. "Er is ook een verschil in aantal ambtenaren en overheidsefficiëntie als je Vlaanderen en Wallonië vergelijkt. Het aantal ambtenaren ligt in Wallonië veel hoger. Ik ben bang dat als hun aantal in Vlaanderen vermindert, dat nog niet betekent dat het aantal ambtenaren in Wallonië zal afnemen." VANHECKE. "We zeggen niet dat we niets willen doen." DEDECKER. "We moeten vooruit. Je kunt toch niet wachten op de armste regio. Wij moeten bijvoorbeeld durven zeggen: we gaan de werkloosheidsuitkeringen in de tijd beperken. Doen de Walen dat niet, dan splitsen we het werkgelegenheidsbeleid." DEDECKER. "De macht van de PS is inderdaad gebroken. Maar er waait nog geen nieuwe wind door Wallonië. In de streek ten zuiden van Zuid-West-Vlaanderen krijgt men vandaag nog altijd 28 % investeringssubsidies." VANHECKE. "Het verhaal van een nieuwe wind in Wallonië gaat al 20 jaar mee. Het is allemaal lucht gebleken." DEDECKER. "Ik ben voor vrije migratie van werknemers binnen de EU, en wat migranten van buiten de EU betreft, ben ik een voorstander van het Amerikaanse green card-systeem. Maar ik ben tegen de snel-Belgwet of de migratie van ouderen uit Noord-Afrika. We zijn de seniorie van Europa niet." VANHECKE. "Ik weet dat we in dit debat slecht scoren bij de Vlaamse ondernemers. Maar ik verwacht van hen realiteitszin. We hebben de hoogste belastingdruk en de beste sociale zekerheid van de wereld. Ingenieurs worden niet aangetrokken door onze hoge sociale lasten. Ze gaan liever naar onze buurlanden. Wel merk ik een import van ongeschoolden. Zolang dat niet verholpen wordt, kan ik niet enthousiast zijn over migratie." DEDECKER. "Dat systeem moet uitdoven. Ik ben voor een loopbaan van veertig jaar. Een brugpensioen vanaf je vijftigste wil zeggen dat de andere belastingbetalers opdraaien voor een deel van de uitkering tot je 65ste. Dat is sociaal onverdedigbaar." VANHECKE. "Wij zijn ook principieel voorstander van een lange loopbaan. Slechts in een aantal zeer specifieke situaties zijn we voorstander van het brugpensioen. Het is een noodoplossing." VANHECKE. "Dat geloof ik niet. In Vlaanderen bestaat er tussen werkgevers en werknemers een consensus over respect voor ondernemen. Ik geloof ook dat Vlamingen weten dat de rijkdom hier wordt geschapen door ondernemingen." DEDECKER. "De arbeidslasten zijn zo hoog omdat er zoveel misbruik wordt gemaakt. 40 % van de huidige werklozen heeft er geen enkel belang bij om te gaan werken. Je verhuist van een sociale hangmat met dubbel kindergeld, kinderopvang, gratis openbaar vervoer naar een job en je verliest allerlei voordelen. Dicht die werkloosheidsval. Het is niet de moeite om voor 1100 euro te gaan werken als je 980 euro werkloosheidsuitkering krijgt." VANHECKE. "Ik ga akkoord met een hoger inkomen, maar de stok moet er ook zijn. De controle op werklozen is relatief streng in Vlaanderen." DEDECKER. "In Henegouwen en Luik heb je de meeste werklozen, maar daar heb je ook 50 % van alle beroepsziekten. Het absenteïsme ligt veel hoger dan in Vlaanderen. Dat zijn de naakte cijfers. Het is gemakkelijk om met de cijfers van de RVA te komen over het aantal geschorsten. Waarom zitten we in Kortrijk met 2 % werkloosheid en 20 kilometer verder in Moeskroen met 22 %. In de streek van Kortrijk werken 27.000 Fransen. Franse werklozen vallen na 12 maanden terug op een leefloon. Bij ons moeten de uitkeringen in de tijd beperkt worden." VANHECKE. "Als we de regels verstrengen, zullen die in Vlaanderen worden toegepast, maar ik weet niet of dit in Wallonië zal gebeuren." DEDECKER. "Maar ben je nu voor een beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd of niet?" VANHECKE. "Ik ben daar op dit ogenblik niet voor als het gaat over echte werklozen. Mensen die geen werk weigeren." DEDECKER. "Dat is een tsjevenantwoord." DEDECKER. "Neen. Ik sta voor eerlijkheid op vlak van arbeidsmarkt en arbeidsethiek. Ik ben de partij van het proletariaat, niet van het profitariaat. Wat is het kiespubliek van de SP.A? Kaviaarsocialisten. De SP.A is voor de pampercultuur en voor een elite die zichzelf constant links noemt. De partij staat niet langer voor de arbeider. Hun probleem is dat de laatste arbeider in de Seefhoek voor het Vlaams Belang stemt." DEDECKER. "Die is er bij betrokken. Ik heb een denktank van een vijftiental medewerkers, vooral dertigers en ook een paar professoren." DEDECKER. "Ik toets veel af met hem. Ook met iemand als Rudy Aernoudt." DEDECKER. "Frank Vanhecke heeft mij ooit gezegd dat er zoveel ruzies in de Vlaamse beweging zijn dat het familievetes zijn geworden. Als je die kan bijleggen, dan zouden we ver staan. Als Vlaanderen vooruit wil, dan moeten wij aan Forza Flandria werken. Je hebt het gezien bij de verkiezingsuitslag. Het gaat niet om meer links of meer rechts. Vlaanderen is sowieso rechts. Het gaat om meer Vlaanderen. Sarkozy heeft in Frankrijk gewonnen door het verzamelen van krachten." DEDECKER. "Voor mij gaat het over een ver doorgedreven confederalisme dat leidt tot een zelfstandig Vlaanderen. Dat is ons gemeenschappelijk programma. Wij gaan samen voor een splitsing van de gezondheidszorg en het arbeidsmarktbeleid en voor een aparte inning van de fiscaliteit. In ethische thema's als het homohuwelijk staan we ver van elkaar. Maar 80 % van de problemen van de mensen is sociaal-economisch." VANHECKE. "Forza Flandria betekent dat Vlaams Belang, Lijst Dedecker en N-VA aan één zeel trekken." VANHECKE. "Ik snap die kritiek niet. Ik was in het Europees Parlement een niet-ingeschreven lid. Dat is een volledig tweederangsparlementslid: je kan geen amendement indienen of een minderheidsopinie aan verslagen toevoegen. We hebben daarom een technische fractie opgericht om op gelijke voet te staan met de andere parlementsleden." DEDECKER. "Er zit toch wat uitschot bij. Zoals een Roemeen die zegt dat je van zigeuners zeep moet maken. Of de klein-dochter van Mussolini." Alain Mouton Guido Muelenaer