Recht van antwoord op editoriaal artikel 'De 'ethiek' van Ethibel', Intro door de heer Piet Depuydt, hoofdredacteur, in Trends van 25 januari 2007, 33ste jaargang, nr. 4, blz. 3.
...

Recht van antwoord op editoriaal artikel 'De 'ethiek' van Ethibel', Intro door de heer Piet Depuydt, hoofdredacteur, in Trends van 25 januari 2007, 33ste jaargang, nr. 4, blz. 3. Ethiek begint met correcte informatie en dossierkennis. Wat u brengt, zijn verzonnen en misleidende voorbeelden. Hiermee wordt de grond van het ethisch beleggen gebagatelliseerd en ethische beleggers geïnfantiliseerd. U schrijft dat het niet aan Forum Ethibel, maar "aan de consument of belegger is om knopen door te hakken". Wat moeten banken die consument dan aanbieden? Een mondige belegger is gediend met diepgaand onderzoek, transparante regels en kwaliteitswaarborgen. Dat bereik je niet met rode besjes en groene blaadjes, wel met inzichtelijke en correcte informatie. Het is vreemd die tocht naar Chinese casino's om de aanpak van Ethibel te ridiculiseren. Uw fictief voorbeeld van Cartamundi dat speelkaarten levert in Macao, maakt van het niet-beursgenoteerde bedrijf nog geen gokchinees. De drie andere bedrijven die vernoemd worden en die in de mond van Ethibel afgekeurd worden, zijn juist wél opgenomen in het investeringsregister (Colruyt, Johnson & Johnson en Sioen). U stelt bijvoorbeeld dat "als Janssen Pharmaceutica een vitaal geneesmiddel ontwikkelt op basis van dierproeven, dan moet u... volgens Ethibel... prompt Johnson & Johnson - de Amerikaanse moeder - uit uw portefeuille bannen". Een korte blik op het investeringsregister, dat integraal op de website staat, zou volstaan om te zien dat Johnson & Johnson en verscheidene grote farmaceutische concerns opgenomen zijn. Wanneer dierproeven dienen voor de verbetering van de gezondheid van mens of dier, en er geen alternatieven zijn, dan spreken we van beperkte betrokkenheid en dat is geen reden tot uitsluiting. Met uw bewering "Kinderarbeid is onethisch, dixit Ethibel" en "Dus moeten firma's die zich hiermee inlaten - wat ook de lokale gebruiken zijn - geschrapt" haalt u alle subtiliteit uit het debat. We durven niet eens doordenken aan welke lokale gebruiken u verder denkt. Forum Ethibel gaat heel wat subtieler te werk in haar afwegingen. Ook als het over kernenergie, pesticiden en de rest van uw lijstje gaat. We kunnen hier niet op alle technische details ingaan, maar in het jaarverslag dat u ter hand nam, staan alvast meer details. Forum Ethibel heeft geen Zonnekoning of God de Vader in huis. Selectiecriteria staan niet gebeiteld in stenen tafelen, maar winnen aan subtiliteit door voortdurende discussie, verbetering en rationalisering. Forum Ethibel speelt hier niet de rol van rechter, maar observeert maatschappelijke discussies en trekt die op flessen. Forum Ethibel heeft altijd benadrukt dat 'ethiek' en 'duurzaamheid' niet gebetonneerd kunnen worden, maar pleit wel voor kwaliteit, transparantie en het voortbestaan van... ethische criteria in ethische fondsen. Dat is wat ethische beleggers verwachten. Ethisch beleggen is trouwens veel meer een systeem om goede praktijken en uitmuntende bedrijven te belonen, dan een systeem van reprimandes. Hoe langer hoe meer bedrijven waarderen de Ethibel-aanpak en rapporteren erover. Forum Ethibel tracht zoveel mogelijk maatschappelijke aandeelhouders van bedrijven te betrekken bij het ethisch beleggen. De registercommissie, een multidisciplinaire kern van experten, die gedegen discussies over elk dossier en over elke sectorstudie voert en desnoods bijkomend onderzoek beveelt, is een van de troeven. Wat het bochtig verslag over de distributiesector betreft: dit was een co-initiatief met Netwerk Bewust Verbruiken en de Koning Boudewijnstichting. Ook Test Aankoop en Fedis volgden het project op de voet. Het Ethibel label kwam hierbij niet te pas. Het onderzoek gebeurde op basis van een uitgebalanceerde vragenlijst die tot stand kwam na overleg met de sector, de twaalf belangrijkste Belgische distributieketens, vakbonden en een rits maatschappelijke actoren. Forum Ethibel bejubelt met u de toenemende interesse in ethisch beleggen. Waar ethisch beleggen in het prille begin op hoongelach onthaald werd, nadien als modeverschijnsel en vervolgens als een aparte beleggingsstijl bestempeld werd, groeide het 'verschijnsel' intussen uit tot bittere ernst. De meeste grootbanken hebben er zich intussen gehaast strategisch op versterkt. Forum Ethibel heeft een niet onaanzienlijke katalyserende rol gespeeld en zet graag de discussie open en eerlijk voort. De tekst waarnaar Forum Ethibel verwijst, was een opinie over een zeer relevant onderwerp: ethisch beleggen. Precies daarom stelde de redactie van Trends voor om de argumenten die Forum Ethibel aanhaalt, te publiceren in de rubriek Trends Netwerk en hieraan een discussieforum te koppelen op de website. Forum Ethibel wou daar echter niet op ingaan. We betreuren dit. We kunnen alleen maar concluderen dat Forum Ethibel geen enkele fout aanhaalt en het blijkbaar niet leuk vindt dat de lezer wordt aangezet tot kritische reflectie over ethisch beleggen.Alle reacties op de rubriek Intro kunt u lezen in de 'Blog van de hoofdredacteur' op www.trends.be. Op deze blog kunt u voortaan ook zelf reageren.Herwig Peeters, Forum Ethibel