Weinig sectoren kwamen de jongste maanden zo consistent op een negatieve manier in het nieuws als de verzekeringsmaatschappijen. Dat had twee oorzaken. Enerzijds waren er de escalerende claims, onder meer door de aanslagen van 11 september 2001 en natuurrampen. Anderzijds was er de nefaste impact van de duik van de aandelenkoersen op de portefeuille, en dus de solvabiliteit, van de verzekeraars.
...

Weinig sectoren kwamen de jongste maanden zo consistent op een negatieve manier in het nieuws als de verzekeringsmaatschappijen. Dat had twee oorzaken. Enerzijds waren er de escalerende claims, onder meer door de aanslagen van 11 september 2001 en natuurrampen. Anderzijds was er de nefaste impact van de duik van de aandelenkoersen op de portefeuille, en dus de solvabiliteit, van de verzekeraars. In een nieuw rapport gaan analisten van JP Morgan na hoe het concreet gesteld is met de solvabiliteit van de belangrijkste Europese verzekeraars. Het hanteert daarvoor een innovatieve methodiek. De investeringsbank gaat na in welke mate de kapitaalstructuur van de verzekeraars boven of onder het niveau ligt dat de grote rating-kantoren hanteren om een triple B (BBB)-waardering toe te kennen. Ondernemingen met zo'n BBB-waardering zitten in de zone van de junk bonds, wat concreet betekent dat ze op de internationale kapitaalmarkten als een groot risico worden beschouwd. Bijgaande grafiek geeft het resultaat weer van deze berekeningen. Vooral de Duitse verzekeraars, met Allianz op kop, zijn tot onder het niveau van een junk bond weggezakt. Allianz heeft bijna 5 miljard euro aan bijkomend kapitaal nodig, enkel en alleen om weer op te klimmen tot de (nog altijd erg bedenkelijke) BBB-status. Hoewel ook ING behoorlijk scoort, blijkt Fortis de stevigste onder de grotere verzekeraars te zijn. Met zijn huidige kapitaalstructuur zit het ruim 3 miljard euro boven het niveau dat aanleiding zou geven tot een BBB-rating. Michael Huttner, JP Morgan-analist en een van de auteurs van de studie, ziet twee belangrijke redenen voor deze uitstekende positionering van Fortis. "Ten eerste bewijst het dat Fortis in de moeilijke om- standigheden van de jongste jaren vrij goed geleid werd. Ten tweede kon het in het begin van mei 2002, net voordat de grote ongerustheid over de verzekeraars de kop opstak, zijn kapitaal met 1,25 miljard euro verhogen." "De resultaten bewijzen dat Fortis in de moeilijke omstandigheden van de jongste jaren vrij goed geleid werd."[JP Morgan]