Wie milieuvriendelijke initiatieven wil opzetten, moet starten bij zichzelf. Daarom heeft Artoos Communicatiegroep in 2008 zijn ecologische voetafdruk laten berekenen in CO2-equivalenten. Vervolgens heeft het een milieuzorgprogramma uitgewerkt met 120 actiepunten. Daartoe hoorden bijvoorbeeld een lager energieverbruik, gereduceerde afvalstromen en een poging om de waterbehoefte te verminderen.
...

Wie milieuvriendelijke initiatieven wil opzetten, moet starten bij zichzelf. Daarom heeft Artoos Communicatiegroep in 2008 zijn ecologische voetafdruk laten berekenen in CO2-equivalenten. Vervolgens heeft het een milieuzorgprogramma uitgewerkt met 120 actiepunten. Daartoe hoorden bijvoorbeeld een lager energieverbruik, gereduceerde afvalstromen en een poging om de waterbehoefte te verminderen. Na een jaar kon het bedrijf al tevreden vaststellen dat de CO2-uitstoot voor verschillende onderdelen aanzienlijk was gedaald: 28 procent reductie voor het watergedeelte, 56 procent voor de eigen gedrukte communicatie en 31 procent voor het papier in de kantoren. Globaal werd een vermindering van 37,5 procent behaald, al nuanceert marketingmanager Philippe Cardyn dat. "Die grote daling heeft ook te maken met een desinvestering. In 2008 hadden wij nog een rotatiepers waarbij veel aardgas verbruikt werd om het drukwerk kunstmatig te drogen, maar die hebben we weggedaan. In realiteit reduceerden we onze voetafdruk van 26 kilo naar 15 kilo CO2 per machine-uur." Artoos Communicatiegroep wilde verder gaan en verfijnde hetzelfde rekenmodel dan ook verfijnd voor zijn klanten. Zo kunnen die nu het CO2-equivalent berekenen van elk specifiek drukorder. "We houden daarvoor rekening met de uitstoot van onze eigen vestiging in Kampenhout, maar ook met de cijfers van de papierfabrikanten. Waar komt de papierpulp vandaan, hoeveel verbruikt de molen, enzovoort? In eerste instantie adviseren we over hoe klanten de impact kunnen beperken. De papierkeuze speelt daarin een belangrijke rol. Wij opteren bijvoorbeeld voor papier met het FSC-label. Met dat bosbouwlabel kun je er zeker van zijn dat het papier afkomstig is van bomen uit duurzaam beheerde bossen. Voorts kan ook gerecycleerd of gedeeltelijk gerecycleerd papier een goed alternatief zijn." Ten slotte raadt Artoos de bedrijven aan de overblijvende C02 - die echt onvermijdelijk is - te compenseren. "Door het Kyoto-protocol kregen staten de gelegenheid hun CO2 te compenseren in landen die niet door het protocol gebonden waren. Op eenzelfde manier willen wij nu bedrijven aansporen om een bijdrage te leveren tot de duurzame ontwikkeling door vrijwillige CO2-reductiecertificaten aan te kopen. We maken hiervoor gebruik van de projecten van de Gold Standard Foundation, een ngo die gesteund wordt door het WWF en de beste garanties geeft op een werkelijke CO2-reductie gekoppeld aan duurzame ontwikkeling. We hopen met dit initiatief bedrijven die nu al maatschappelijk verantwoord ondernemen over de streep te trekken door ze iets duidelijks en tastbaars aan te bieden." Door Annick clausKlanten krijgen advies over de CO2-impact van hun drukorders.