Filip Lerno, de managing partner van de executive searcher Heidrick & Struggles Belux, versterkt zijn team. Het Brusselse kantoor van een van de wereldwijde grote vijf in de sector (zie tabel Top vijf van executive searchers) verwelkomt op 1 november Marie-Hélène de Coster en Pascale Simon. De twee headhunters komen over van Russell Reynolds. De overstap is opvallend, want in de executivesearchsector doen zich niet vaak grote veranderingen voor.
...

Filip Lerno, de managing partner van de executive searcher Heidrick & Struggles Belux, versterkt zijn team. Het Brusselse kantoor van een van de wereldwijde grote vijf in de sector (zie tabel Top vijf van executive searchers) verwelkomt op 1 november Marie-Hélène de Coster en Pascale Simon. De twee headhunters komen over van Russell Reynolds. De overstap is opvallend, want in de executivesearchsector doen zich niet vaak grote veranderingen voor. De uitbreiding van het team past in een plan: Heidrick & Struggles wil sterk groeien in Europa. "De eerste twee trimesters van dit jaar hebben we in de Europese Unie een groei van 30 procent gekend", zegt Sylvain Dhenin, Fransman en managing partner of CEO & Board Practice Western Europe. "We hebben in Groot-Brittannië JCA overgenomen, een bedrijf gespecialiseerd in de zoektocht naar bestuurders en CEO's. In Zweden en Denemarken hebben we extra gerekruteerd." Filip Lerno, die sinds april 2002 de Brusselse vestiging leidt, kon niet achterblijven. Vandaar de overstap van de twee vrouwen van Russell Reynolds. Marie-Hélène de Coster zal focussen op de markt van de life sciences (medische apparaten, biotech, ...). "Het is een groeimarkt die een consolidatie kent. Veel kleine, jonge bedrijven worden opgekocht", zegt ze. "Dat zijn vaak bedrijven die voortkomen uit start-ups die een verband hadden met een universiteit. Bij een start-up leidt een wetenschapper het bedrijf. Wanneer een bedrijf groter wordt, is er een ander type CEO nodig, met meer managementcompetenties. Wij brengen die aan." Heidrick & Struggels is geen onbekend terrein voor De Coster. Ze was er al partner tussen 2006 en 2012 voor ze naar Russell Reynolds vertrok. "Ik heb altijd goede contacten onderhouden met Filip Lerno en Luis Urbano, de Europese regionale directeur", zegt ze. De andere nieuwkomer moet de positie van de executive searcher versterken in het segment van de financiële diensten. Pascale Simon was onder andere een investeringsbankier bij ING vooraleer ze in 2001 overstapte naar Russell Reynolds. Daar was ze verantwoordelijk voor de zoektocht in de financiële sector. De overstap verwondert op het eerste gezicht, omdat Heidrick & Struggles een sterke reputatie heeft in financiële diensten. In de Benelux was dat marktsegment echter nog niet zo sterk ontwikkeld. "De partners zijn complementair. Ze overspannen verschillende sectoren", legt Lerno uit. De focus ligt op groei, maar het zakenmodel blijft hetzelfde: Heidrick & Struggles beperkt zich tot de topprofielen. Lerno: "Andere spelers doen overnames op een lager niveau. Hun zoektocht is niet beperkt tot CEO's en leden van een directiecomité of raden van bestuur. Ze breiden hun activiteiten neerwaarts uit." Heidrick & Struggles wil dus groeien op een ogenblik dat de executive-searchsector goede cijfers kan voorleggen. Volgens de Association of Executive Search Companies (AESC) groeide de omzet in het eerste kwartaal van 2016 met 8,8 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. Op jaarbasis is er sprake van een stijging met 18,4 procent. "Momenteel is de sector wereldwijd goed voor 10 miljard dollar", weet Sylvain Dhenin. "Dat is evenveel als net voor de crisis. Tussen die pieken zijn er dalen van 20 tot 30 procent. Wereldwijd is het een stabiele sector." Lerno: "Ik was vijf jaar geleden zeer pessimistisch over de sector, onder andere door de opgang van sociale media en LinkedIn als onderdeel van het wervingsproces. Nu zie ik het al wat positiever. Bedrijven vertrouwen op onze expertise om talent te zoeken en te evalueren. Er is een verandering in mentaliteit. Wij worden niet langer gezien als een kostenpost." Op deze toegevoegde waarde van de sector blijven de searchbedrijven hameren: van een kandidaat wordt een 360 gradencheck doorgevoerd. Diploma's worden internationaal gecontroleerd, wat al vlug een paar weken in beslag neemt. Ook de controle van de referenties is essentieel. Er hebben zich al situaties voorgedaan waarin kandidaten niet eerlijk waren over hun diploma. Een drietal jaar geleden nog met een kandidaat-CEO voor de NMBS. "Het is voor een bedrijf altijd een groter risico om iemand extern te zoeken. Wij kunnen de kwaliteiten en de expertise van de kandidaat detecteren", legt Sylvain Dhenin uit. "Het gebeurt almaar minder dat bedrijven eerst intern een CEO zoeken en pas daarna besluiten extern aan te werven. Wij worden vaak geconsulteerd om interne en externe kandidaten tegelijk te zoeken." Heid-rick & Struggles moest bijvoorbeeld een opvolger voor de CEO van Microsoft, Steve Ballmer, vinden. Met Satya Nadella koos het voor een interne kandidaat. Een aantal trends in de sector verandert niet. De fees blijven grotendeels dezelfde: een derde van de jaarvergoeding. De tijd om een CEO te vinden duurt gemiddeld drie maanden. "Toen ik vijftien jaar geleden begon, was dat ook al zo", stelt Lerno vast. "We gaan met mensen om. Dat verandert niet." Ook gebeurt het nog altijd dat een kandidaat zich terugtrekt en zo de zoektocht doet mislukken. "Vaak omdat de partner niet wil. Zeker voor internationale functie gebeurt dat." "Waar ik wel een verandering zie, is dat raden van bestuur internationaler worden. Bedrijven willen ook meer vrouwelijke bestuurders aantrekken. Wij krijgen veel vragen daarover en daarover advies geven is een kans voor ons", besluit Lerno. Alain Mouton, fotografie Thomas De Boever