Achtendertig zelfstandige opticiens hebben zich verenigd in Flanders Opticians. Om de strijd aan te gaan tegen de buitenlandse ketens.
...

Achtendertig zelfstandige opticiens hebben zich verenigd in Flanders Opticians. Om de strijd aan te gaan tegen de buitenlandse ketens. In 1989 staken acht vastberaden Vlaamse opticiens de koppen bij mekaar en richtten de CV Flanders Opticians op. Alle leden, 38 zijn dat er inmiddels, zijn zelfstandig zaakvoerder-eigenaar van hun zaak. Het doel is gezamenlijk publiciteit voeren met een gemeenschappelijke folder met een oplage van ruim 1 miljoen eksemplaren. Gabriel Depauw, voorzitter van Flanders Opticians : "Met een eenmanszaak kun je dat niet financieren. Maar vooral wilden we ons wapenen tegen de sterke opkomst van buitenlandse optiekketens in Vlaanderen. Ons programma is goed gevuld : vorming, samenaankoop, overleg en sociaal kontakt, uitwisselen van ervaringen en tips. Eigenlijk volgen we een trend die in het buitenland reeds enkele jaren bezig is. "Voor Flanders Opticians bestonden er al twee groeperingen in het land : de "Groupe O", die haar leden vooral werft in Wallonië, en "Krys", de sterkste inkoopvereniging in Frankrijk, die in ons land naast Franstalige ook een twintigtal Vlaamse leden heeft. Sinds de opstart van Flanders Opticians, is dit rolmodel driftig gekopieerd. Flanders Opticians heeft zich bewust beperkt : voor elke regio is er een exclusiviteitsregel. "Wij willen groeien tot een vereniging van maximaal 50 leden, " zegt voorzitter Depauw. "We hebben de kaart ingekleurd, maar er zijn nog witte vlekken. Met ongeveer 50 leden zullen we publicitair heel Vlaanderen bereiken. "Wil je lid worden van de vereniging, dan moet je niet alleen een aandeel kopen ter waarde van 75.000 frank, maar ook minstens 25.000 publiciteitsfolders afnemen. Je moet ook een minimumomzet halen van 8 miljoen frank. "Samen realizeren onze 38 leden een omzet van meer dan 400 miljoen, " zegt bestuurder Ivo Van Tilborg. "Dat duidt op een zeker professionalisme en een grote ambitie om te groeien als kwaliteitszaak. 20 % van het aantal optiekzaken in ons land levert 80 % van de totale omzet van de sektor. " België telt 2600 optiekzaken. Als je weet dat de helft van de Belgen een bril op de neus heeft, betekent dat gemiddeld 1923 klanten per zaak. De doorsnee-opticien verkoopt hier 1,6 brillen per dag. In Nederland bedienen slechts 1600 vestigingen 7 miljoen Nederlanders (nemen we even aan dat ook daar de helft van het aantal inwoners "brilt"). Resultaat : de gemiddelde zaak is er veel groter, het kontakt veel minder persoonlijk. Dit laatste verklaart overigens waarom het sommige Nederlandse ketens niet altijd voor de wind gaat op onze markt.Van Tilborg klaagt ook over de weinig kritische zin van de Belgische brildrager. "Van brillen heeft de konsument weinig kaas gegeten. Je kunt hier moeiteloos brilmonturen invoeren uit Taiwan of Singapore. In tegenstelling tot de meeste ketenwinkels hebben wij bijna alle betere merken in huis, made in the EC. Wij willen trouw blijven aan kwaliteit. " Bestuurder Dirk Mertens "ziet" ook een andere "brilkultuur" dan bijvoorbeeld bij onze noorderburen. "De gemiddelde Belg wisselt slechts iedere vierenhalf jaar van bril, de doorsnee-Nederlander iedere tweeënhalf tot drie jaar. Wij zijn minder modebewust. "INSTAPDREMPELS.Over de kwaliteit van de technische scholing klaagt Flanders Opticians niet. Er zijn drie scholen, waarvan één die van de APOB (Algemene Professionele Opticiensbond van België) is. Een vestigingswet voor de afgestudeerden bestaat er niet. "Helaas niet, " zeggen de drie vertegenwoordigers van Flanders Opticians in koor. Maar sportief voegt Ivo Van Tilborg er aan toe : "Gemakkelijk gezegd natuurlijk, wanneer je zelf gevestigd bent. Maar de jongeren moeten ook een kans krijgen. " Gabriël Depauw : "Voor starters is er maar één drempel : de instapkosten. Die bedragen al gauw zo'n 5 miljoen frank. ""Enige ervaring is in ons vak geen overbodige luxe, " zegt Ivo Van Tilborg. "De winstmarges zijn vrij laag. En omdat ons artikel erg modegebonden is, blijf je makkelijk met een hele onverkoopbare voorraad zitten. Daarenboven worden door de snelle technologische evolutie de afschrijvingstermijnen van onder andere slijpmachines voor kontaktlenzen steeds korter. " Met andere woorden, besluit Van Tilborg : "Een toekomstige opticien gaat best eerst elders in de leer, alvorens op eigen vleugels te vliegen. "BDBDIRK MERTENS, GABRIEL DEPAUW EN IVO VAN TILBORG Van brillen heeft de Belgische konsument weinig kaas gegeten.