Herinnert u zich nog dat enkele parlementsleden in 2005 het plan bedachten om belastingplichtigen die gebruikmaken van Tax on web te belonen met een bescheiden belastingvermindering? Tax on web is het nieuwe systeem waarmee u de belastingaangifte via het internet kan indienen.
...

Herinnert u zich nog dat enkele parlementsleden in 2005 het plan bedachten om belastingplichtigen die gebruikmaken van Tax on web te belonen met een bescheiden belastingvermindering? Tax on web is het nieuwe systeem waarmee u de belastingaangifte via het internet kan indienen. De idee daarachter was dat het gebruik van Tax on web de ambtenaren veel administratief werk doet besparen. In plaats van hun tijd te verspillen met het overschrijven of intikken van datgene dat de belastingplichtigen op het aangifteformulier hebben vermeld, kunnen ze hun energie voortaan nuttiger besteden. Aan het opsporen van fiscale schuinsmarcheerders, het klissen van belastingontduikers en het invorderen van grote bedragen openstaande belastingschulden. Dat zou allemaal mogelijk worden dankzij belastingplichtigen die zich de moeite getroosten het aangifteformulier in te dienen via het internet. Dat verdient een beloning, zo luidde de ietwat populistische redenering, in de vorm van een belastingvermindering. Voorstel begraven. Van dat voorstel is niets meer gehoord. Het is dood en begraven. Er is geen geld voor. Bovendien weet waarschijnlijk niemand bij benadering te becijferen wat het terugverdieneffect van Tax on web in werkelijkheid is. Zijn er effectief meer ambtenaren op de baan? Stijgt het aantal betrapte fiscale delinquenten? Niemand die het weet. De minister van Financiën daarover ondervragen, heeft weinig zin. Minister Didier Reynders (MR) maakt er een sport van elke vraag naar de kwaliteit van het functioneren van de fiscale administratie af te doen met een nietszeggende verwijzing naar het feit dat de fiscale opbrengsten de goede richting uitgaan. Intussen blijft Tax on web met problemen kampen. Wie een aantal dagen geleden bijvoorbeeld trachtte via Tax on web een aantal simulaties te maken, kreeg nul op het rekest. Tax on web gaf niet thuis. Op de website van de fiscale administratie staat nog wel een ander programma dat moet toelaten berekeningen en simulaties te maken. Bij nader inzien lukte dat alleen voor de inkomsten van het aanslagjaar 2004. Hopeloos verouderd dus. Fisconet. Is het dan allemaal kommer en kwel op digitaal gebied? Komt het nooit meer goed tussen de fiscus en de elektronica? Dat het ook anders kan, bewijst de website www.fisconet.fgov.be (www.fisconet.be brengt u op dezelfde site). Sinds enkele jaren biedt de fiscale administratie via deze website een onbetaalbare schat aan fiscale informatie aan. Helemaal gratis en vrij toegankelijk. U vindt er onder meer de nieuwste stand van de fiscale wetgeving, netjes ingedeeld per aanslagjaar en uiterst actueel. Elke wetswijziging wordt razendsnel aangepast. Zo snel, dat het soms averechts werkt. Een mens wil ook nog wel eens weten hoe de oude wettekst eruitzag. Dat vindt u op www.fisconet.be niet terug (tenzij het over een vorig aanslagjaar gaat). De website van de administratie biedt nog tal van andere voordelen. U kunt er de administratieve commentaren raadplegen. Administratieve beslissingen en circulaires tovert u binnen de kortste keren te voorschijn. En niet alleen die van gisteren. Inzake directe belastingen vindt u circulaires en parlementaire vragen tot soms 30 jaar terug. Wat de btw betreft, is de informatie nog vollediger. Op de website vindt u alle publiek toegankelijke aanschrijvingen en beslissingen van bij de geboorte van het btw-stelsel (ongeveer 36 jaar geleden). Rulings. De Dienst voor Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken (beter gekend als de rulingcommissie) kondigde aan dat ze een afzonderlijke website in gebruik wil nemen. Dat project is nog niet gerealiseerd. Vandaar dat ze haar beslissingen nog steeds publiceert op www.fisconet.be. U vindt daar trouwens niet alleen de beslissingen van de nieuwe rulingcommissie (zoals ze sedert begin 2005 als een autonoom onderdeel van de belastingadministratie functioneert). Ook de (publiek toegankelijke) beslissingen van haar voorgangers zijn er gepubliceerd. Internationaal. Een dubbelbelastingverdrag nodig? Terug te vinden op fisconet.be. Altijd in het Nederlands en het Frans en in veel gevallen ook in het Engels. Met een onderscheid tussen de verdragen die al in werking zijn en de verdragen die op stapel staan. De Europese Moeder-dochterrichtlijn, de Fusierichtlijn, de Zesde Richtlijn inzake btw enzovoort - allemaal zijn ze er vrij consulteerbaar. Naast inkomstenbelastingen en btw, komen op de website ook de andere 'grote' belastingen aan bod. Zoals de registratierechten en successierechten. Aangezien die belastingen tegenwoordig grotendeels tot de bevoegdheid van de drie gewesten behoren, vindt u op de website telkens een afzonderlijk wetboek per gewest. De website beperkt zich niet tot zuiver fiscale informatie. Alle adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen staan online. Hetzelfde geldt voor de Belgische grondwet, het burgerlijk wetboek, het gerechtelijk wetboek en het wetboek van vennootschappen, en nog zoveel meer. En dat allemaal gratis en goed geactualiseerd. Dat is nog eens een echt voordeel. De auteur is advocaat en hoofdredacteur van Fiscoloog.Jan Van Dyck