GEEN UNANIMITEIT.
...

GEEN UNANIMITEIT.De grootste drempel voor een gemeenschappelijke CO2-taks vormt de noodzaak van een unanieme beslissing. Fiscale richtlijnen dienen immers bij eenparigheid van de stemmen genomen te worden.Zelfs na de aanpassing van het voorstel in december '94 op initiatief van België en Nederland besloten de EU-regeringsleiders op hun topbijeenkomst in Essen over te schakelen op een facultatieve energiebelasting bleven Groot-Brittannië, Griekenland, Portugal en Spanje zich fel verzetten tegen een geharmoniseerde taks ( nvdr tegen een Europese CO2-heffing van 10 dollar per vat aardolie). Jos Delbeke, afdelingshoofd Economische Analyse en Milieustudies van Directoraat-Generaal XI (Milieu, Nucleaire Veiligheid en Civiele Bescherming) van de Europese Commissie : "Toegegeven, bij de lancering van ons voorstel hebben wij het subsidiariteitsprincipe onderschat. De energietaks zou de eerste belasting zijn die de Europese Unie oplegt ( nvdr de BTW-richtlijn betreft een harmonisatie). Het herziene voorstel geeft de lidstaten nu meer flexibiliteit. Bovendien heeft Mario Monti, Europees Commissaris Financiën, maart jongstleden het debat geopend over de toekomst van de fiscaliteit in de EU en energieproducten in het bijzonder. Onvermijdelijk zal zijn idee van een gekwalificeerde meerderheid bij bepaalde fiscale beslissingen ter discussie komen." Deze maatregel zou bij de herziening van het Verdrag van Maastricht zoals voorzien op de Top van Turijn eind maart '96 ingeschreven kunnen worden. Het uitblijven van een fiscale harmonisering in de Europese Unie vervalst de concurrentie in de eenheidsmarkt, leidt tot kapitaalvlucht en komt de werkgelegenheid geenszins ten goede. Daarom denkt de Europese Commissie aan een eenvormige bedrijfsbelasting, de afschaffing van dubbele heffingen en een effectieve minimumtaks op roerende inkomsten. In de herfst zal Monti voorstellen formuleren voor een toenadering van de accijnstarieven. Hierbij sluit hij de koppeling aan een CO2-taks niet uit.Hoewel de discussie over een Europese CO2-taks tijdelijk vastzit, ziet Delbeke de toekomst van een energiebelasting positief tegemoet : "Geen enkele fiscale administratie betwist meer dat fiscaliteit en milieu wel degelijk combineerbaar zijn. Ook groeit het algemeen besef dat milieuheffingen een aantrekkelijke oplossing zijn om de arbeidskosten te verlagen, zonder de staatsinkomsten te verminderen. Gezien het mobiel karakter van kapitaal zijn extra belastingen op roerende inkomsten zo goed als uitgesloten."EG-COMMISSARIS MARIO MONTI (FINANCIëN) Breekt lans voor gekwalificeerde meerderheid bij fiscale beslissingen, wat impasse rond Europese CO2-taks zou oplossen.