Karel Anthonissen, de Gentse gewestdirecteur van de BBI, heeft bij alle parketten een strafklacht ingediend, met de vraag de sinds 1999 afgesloten fiscale regularisatiedossiers te onderzoeken. De regularisatie gebeurde meestal enkel voor de inkomsten van het verborgen kapitaal voor de jongste zeven jaar, of de strafrechtelijke verjaringstermijn.
...

Karel Anthonissen, de Gentse gewestdirecteur van de BBI, heeft bij alle parketten een strafklacht ingediend, met de vraag de sinds 1999 afgesloten fiscale regularisatiedossiers te onderzoeken. De regularisatie gebeurde meestal enkel voor de inkomsten van het verborgen kapitaal voor de jongste zeven jaar, of de strafrechtelijke verjaringstermijn. Omdat witwassen een permanent misdrijf is, kun je redeneren dat een strafrechtelijk onderzoek naar de verborgen kapitalen - naar schatting 37 miljard euro - gerechtigd is. Dat zou de rechtvaardigste oplossing zijn tegenover de miljoenen Belgen, die hun belastingbrief wel correct invullen. Het argument dat onze parketten overbelast zijn en de 61.546 dossiers niet kunnen behandelen, gaat niet op. De opbrengst zou 10 miljard zijn, dus is een investering in personeel en middelen te verdedigen. Toch is zo'n massaal onderzoek niet op zijn plaats. We hebben het moeilijk dit te schrijven, maar fraudeurs hebben ook rechten. In de eerste regularisatieronden was er geen duidelijk kader voor de zwarte kapitalen die aan de basis lagen van de frauduleuze inkomsten. Bij de "allerlaatste" ronde onder John Crombez was dat wel het geval. De wetgeving was zo slecht dat er ettelijke interpretaties mogelijk waren. De parketten grepen de kans niet om een onderzoek te voeren. Het was meer dan duidelijk dat de politici van dat moment het belangrijker vonden snel geld naar boven te brengen dan 100 procent te gaan voor fiscale rechtvaardigheid. De overheid heeft de schijn gecreëerd dat er aan de zwarte kapitalen zelf niet geraakt zou worden. De overheid is een en ondeelbaar. Ze kan niet A zeggen om geld binnen te rijven, en enkele jaren als parket niet B om dat nog eens te doen. Het zou bovendien de rechtszekerheid aantasten en het nu al slechte imago van ons land een nieuwe deuk geven. Zo'n houding is geen behoorlijk bestuur en een inbreuk op de vertrouwensleer, die zegt dat als een bestuursorgaan verwachtingen wekt bij de burger, die erop mag vertrouwen dat de toezegging wordt nagekomen. De aanpak van de zwarte kapitalen uit het verleden zou meer dan waarschijnlijk de toets van het Europees Hof van de Rechten van de Mens niet doorstaan, wegens een schending van het recht op een eerlijk proces. Waarschijnlijk weet Anthonissen dat ook. Wil hij met zijn actie fraudeurs uit hun tent lokken? Een aantal onder hen zal misschien berouwvol de belastingzonden willen opbiechten. Dan heeft de actie van de koppige fiscale ambtenaar toch nog een positief effect gehad. HANS BROCKMANSDe politici vonden snel geld belangrijker dan 100 procent te gaan voor fiscale rechtvaardigheid.