Voor het eerst in haar 60-jarig bestaan heeft de Kommissie voor Bank- en Financiewezen, alias de Bankkommissie, een vrouw in haar direktie opgenomen. Katia Van Acker, kleindochter van de socialistische premier Achiel Van Acker, is niet onder de indruk. "Ik weet wel dat ik in een mannenmilieu terecht kom, ik hoop dat ik er een vleugje vrouwelijke intuïtie kan binnenbrengen, " glimlacht ze. Het financiële wereldje moet haar overigens wel liggen : haar echtgenoot Eddy Weymeersch is regent bij de Nationale Bank, assessor bij de Raad van State en, net als zijze...

Voor het eerst in haar 60-jarig bestaan heeft de Kommissie voor Bank- en Financiewezen, alias de Bankkommissie, een vrouw in haar direktie opgenomen. Katia Van Acker, kleindochter van de socialistische premier Achiel Van Acker, is niet onder de indruk. "Ik weet wel dat ik in een mannenmilieu terecht kom, ik hoop dat ik er een vleugje vrouwelijke intuïtie kan binnenbrengen, " glimlacht ze. Het financiële wereldje moet haar overigens wel liggen : haar echtgenoot Eddy Weymeersch is regent bij de Nationale Bank, assessor bij de Raad van State en, net als zijzelf, professor aan de Universiteit Gent. Katia Van Acker (44), geboren in Oostende, is op en top een academica : studies rechten in Gent, licentie in Europees recht, doctoraal proefschrift over de communautaire reglementering op de ondernemingen. Vandaag doceert ze aan de UG ekonomisch en financieel recht in de Rechten en handelsrecht in de Ekonomische Wetenschappen.Katia Van Acker houdt van geschiedenis en klassieke muziek. Ze is moeder van twee kinderen, maar geeft grif toe dat ze voor niets ter wereld het universitair milieu zou willen verlaten. "Ik hou van kommunikatie, van lesgeven, " zegt ze met ongeveinsd entoesiasme. Tegelijkertijd geeft ze toe dat een full-time akademische job misschien niet de beste manier is om voeling te houden met de ekonomische realiteit. Dat is waarschijnlijk dan ook de reden dat ze, na rijp beraad, besloten heeft om in te gaan op het verzoek van de kabinetschef van toenmalig SP-vice-premier Willy Claes om vanaf 1995 de vrijgekomen plaats in te nemen van het Vlaams-socialistisch lid van de Bankkommissie, Edward Deweirdt. "Het is erg boeiend, " zegt ze. "Vooral omdat ik van dichtbij het ekonomisch leven van het land kan meemaken. De ervaring die ik nu opdoe, zal bovendien mijn lessen een stuk levendiger maken. "Ze zegt zelf dat ze onder de indruk is van de kwaliteiten van voorzitter Duplat "hij is vastberaden maar leidt de diskussies op demokratische wijze" en terzelfder tijd steekt ze ook de loftrompet over het vast personeel van de instelling. "Ze leggen ons dossiers voor met een grote kwalitatieve waarde. Dat maakt het ons erg gemakkelijk om beslissingen te nemen, " geeft ze toe.Haar naam heeft, volgens eigen zeggen, geen rol gespeeld in haar benoeming. "Achiel Van Acker is mijn grootvader en hij heeft weliswaar duidelijk zijn stempel gedrukt op het naoorlogs politiek leven, maar dat heeft in mijn professionele loopbaan geen rol gespeeld. Ik heb gewoon heel veel respekt voor hem. Trouwens de jongeren van vandaag weten nog nauwelijks wie Achiel Van Acker was. "Of hij haar ooit raad gegeven heeft ? "Nee, " antwoordt ze onmiddellijk. "Wanneer we met de familie samen zaten, spraken we over alles behalve politiek. "KATIA VAN ACKER (UG, BANKKOMMISSIE)Voeling houden met de praktijk.