De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), de financiële toezichthouder in België, moet strenger kunnen optreden. Zo meent het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat de Belgische financiële sector onder de loep nam. De CBFA geeft de aanbevelingen van het IMF mee in haar jaarverslag voor 2005 - een manier om de overheid erop te wijzen dat de financiële toezichthouder meer bevoegdheden zou moeten krijgen.
...

De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), de financiële toezichthouder in België, moet strenger kunnen optreden. Zo meent het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat de Belgische financiële sector onder de loep nam. De CBFA geeft de aanbevelingen van het IMF mee in haar jaarverslag voor 2005 - een manier om de overheid erop te wijzen dat de financiële toezichthouder meer bevoegdheden zou moeten krijgen. De CBFA spoort onder meer misbruik van financiële informatie en aandelenhandel met voorkennis op. In 2005 opende de toezichthouder 40 nieuwe onderzoeken, 50 andere werden afgesloten. Iemand die beroepshalve betrokken was bij een overnamedossier en misbruik maakte van voorkennis, kreeg een boete van 58.500 euro. Alles wijst erop dat het gaat om de ABN Amro-bankier die vorig jaar werd betrapt op handel met voorkennis in aandelen van Ubizen. De bankier was op de hoogte van de overname van Be-trusted - ondertussen Cybertrust - door Ubizen. De CBFA van voorzitter Eddy Wymeersch oefent ook controle uit over de banken, verzekeringsmaatschappijen en verzekeringstussenpersonen. België telt 104 banken, waarvan amper 26 nog voor het grootste deel in Belgische handen zijn. Er zijn 170 verzekeraars en ruim 26.000 verzekeringstussenpersonen. In 2005 werden 457 tussenpersonen geschrapt, omdat ze de voorwaarden voor een officiële inschrijving niet naleefden. De CBFA moest vorig jaar ook een bank op de vingers tikken voor het niet eerbiedingen van de witwaswet. De bank zou het niet zo nauw hebben genomen met de verplichte identificatie van klanten. Ze kreeg een geldboete. Meer details hierover zijn niet bekend. De financiële toezichthouder kreeg vorig jaar ook meldingen van phishing: fraudeurs proberen de bankgegevens te ontfutselen via een valse website. De merknamen van de vier grootbanken (Fortis, KBC, Dexia en ING) doken op in buitenlandse websites, maar de CBFA heeft geen weet van gedupeerden. Overigens verplichtte de CBFA de banken ertoe de onrechtmatige kosten die ze aanrekenden voor woonkredieten, aan hun klanten terug te betalen. Het gaat om bijna 5000 klanten en een bedrag van ongeveer 250 euro per klant. Naar aanleiding van het artikel over een nieuw onderzoek naar Maurits De Prins in Trends van 4 mei 2006 (blz. 21), ontving de redactie het volgende recht van antwoord: De advocaten Marc van Huffelen en Frank Van Leemput, verbonden aan de Balie te Antwerpen, sturen het volgend recht van antwoord namens hun cliënt, Maurits De Prins, bij toepassing van de Wet van 23 juni 1961. Maurits De Prins ontkent uitdrukkelijk betrokken te zijn bij welk danige oplichting dan ook. Het schrijven van een zeer bondig en beschuldigend artikel houdt in zich de hinderlaag van de ongedocumenteerde weerlegging, waartoe de betrokkene zich hoe dan ook verplicht voelt om deze onware insinuaties te beantwoorden. Onze cliënt heeft onmiddellijk de eerste, voor de hand liggende en nodige verificaties gedaan, waaromtrent men zich moet afvragen waarom de schrijver van het artikel niet op dezelfde wijze bronnen heeft nagetrokken: eenvoudige navraag bij het bevoegde handelsregister toont bijvoorbeeld aan dat de vennootschap Landon Partners Cooperation nog steeds geldig ingeschreven is en aan alle verplichtingen voldoet, in tegenstelling tot de bewering dat zij zou geschrapt zijn. Het artikel vermeldt verder dat een beweerde klager wacht op de uitbetaling van "beloofde winsten", terwijl kan meegedeeld worden dat de betrokkene zelf het voorwerp uitmaakt van een klacht met burgerlijke partijstelling in handen van de Onderzoeksrechter te Antwerpen wegens afpersing met gebruik van geweld of bedreiging door het gerechtelijk initiatief van andere in het artikel vernoemde personen. Navraag heeft verder aangetoond dat de beweerde klager integraal terugbetaald blijkt te zijn in hoofdsom en intresten, wat overigens zou blijken uit documenten die door betrokkene getekend werden. Het is tenslotte te betreuren dat de auteur van het artikel onze cliënt niet vooraf gevraagd heeft om commentaar, wat zeker zou bijgedragen hebben tot het waarheidsgehalte van zijn artikel. Op 16 maart 2006 bezorgde de officiële Registry of Corporate Affairs van de Britse Maagdeneilanden Trends een door hen ondertekend document, waarin staat dat de enige onder die naam geregistreerde Landon Partners Corporation daar op 1 november 2001 was geschrapt. Tevens bezitten we een officieel document ondertekend door de procureurs des konings van Antwerpen, waaruit blijkt dat de klacht van Dirk Van de Heijning tegen Johan Mees werd geseponeerd. Alle betrokkenen werden door ons gecontacteerd, waarbij Dirk Van de Heijning een gesprek weigerde. Daar De Prins elk contact met de media weigert, werd zijn raadsman meester Van Huffelen gecontacteerd. Deze rea-geerde boos en weigerde eveneens elke verklaring. SAS