NICHESPELER.
...

NICHESPELER.Het concept financieel centrum omvat "de financiële diensten die in Brussel gevestigde financiële instellingen leveren aan buitenlanders," zegt Eric De Keuleneer van het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet. Brussel is dan niet meer dan een nichespeler in de Europese en internationale financiële stromen. Toonaangevend in Europa is Brussel met Euroclear en SWIFT, naast Cedel in Luxemburg, in de clearingactiviteit (het vereffenen van enkel nettosaldi i.p.v. alle verrichtingen tussen de financiële agenten) die qua tewerkstelling en toegevoegde waarde zeer interessant is. Brussel is voor bijna alle internationale banken ook een centrum voor het bewaren van effecten. Daarnaast hebben de grootste Belgische banken zich gespecialiseerd tot de centrale bank voor de ECU-markt. De invoering van de euro kan de rol van Brussel in deze niches versterken. Dankzij de knowhow van de clearingstelsels ligt er voor Brussel immers een weliswaar tijdelijke hoofdrol weg in de omzetting van de nationale munten in de euro. De primaire obligatiemarkten en internationale kredietverlening waar Brussel slechts met periodes aan te pas kwam verschuift evenwel verder naar centra met lagere kosten als Londen en Frankfurt. Ook de levendige handel in Belgisch overheidspapier in BEF dé hoofdactiviteit van de geld- en kapitaalmarkten hier te lande zal met de invoering van de euro gedeeltelijk verschoven worden naar deze centra. Toch meent De Keuleneer dat Brussel de strategie van een leidersrol in specifieke marktsegmenten verder kan uitbouwen, o.a. dankzij de recent uitgebouwde wetgeving in België rond de effectisering. Op die manier kunnen hopelijk tal van internationale emittenten naar Brussel gelokt worden. Naast de invoering van de euro vormt de toenemende communicatietechnologie een tweede breuklijn doorheen de financiële wereld : de locatie wordt daardoor minder belangrijk. Globalisering van financiële markten is de trend in Europa : één munt, één markt. Toch blijven een noodzakelijke fysische concentratie van knowhow & spelers, een degelijke reglementering (cfr. de effectisering) en soliede klantenrelaties (een eengemaakte markt is daarom nog geen uniforme markt) noodzakelijke troeven om Brussel ook in de toekomst aantrekkelijker te maken als uitvalsbasis voor financiële operaties. Voor de Brusselse beurs geldt eenzelfde verhaal, hoewel de beurs tot voor kort zelfs op nationaal vlak haar rol moeilijk kon waarmaken. Een niche voor de beurs is de uitbouw van de interprofessionele markt. Dit is een markt voor niet-genoteerde bedrijven gefinancierd via venturekapitaal. Deze markten zijn ondanks de ruime belangstelling nog zo goed als onbestaande in Europa.Voorts blijven de coördinatiecentra en in toenemende mate de callcenters belangrijke niches waarin Brussel zijn troeven kan uitspelen om toegevoegde waarde en tewerkstelling aan te trekken ondanks de toenemende concurrentie van het buitenland.