Katoen Natie/Seaport Terminals investeert miljarden in Azië, Latijns-Amerika en Noord-Amerika. Het concern ontgroeit noodgedwongen het Vlaamse keurslijf. "Investeren met de buik," zo beschrijft topman Fernand Huts de strategie.
...

Katoen Natie/Seaport Terminals investeert miljarden in Azië, Latijns-Amerika en Noord-Amerika. Het concern ontgroeit noodgedwongen het Vlaamse keurslijf. "Investeren met de buik," zo beschrijft topman Fernand Huts de strategie.Montevideo (Uruguay).K atoen Natie/Seaport Terminals (KN/ST) is ambitieus. Jarenlang was de logistieke groep de Poulidor van haar sector. Concurrent Hessenatie (omzet : 10,6 miljard in 1996) was net ietsje groter dan de groep KN/ST (1996 : 10,1 miljard omzet). Maar voorzitter Fernand Huts ziet het groots. Momenteel investeert zijn concern zo'n 3 miljard frank in Azië, Latijns-Amerika en Noord-Amerika. "Dit is slechts het begin," voorspelt Huts. "Als deze investeringen succesvol zijn, verdubbelen we over vier tot vijf jaar het bedrag. Dit financiële engagement is noodzakelijk met het oog op de toekomst." KN/ST 2200 werknemers neemt in België het voortouw in een wereldwijde trend, die recentelijk werd bestudeerd door het New Yorkse Mercer Management Consulting (zie ook Trends, 24 april 1997). Mercer stelt dat lokale logistieke kampioenen zonder zware internationale investeringen ten onder gaan. Huts : "Katoen Natie/ST moét een global company worden. Het is een kwestie van overleven." Eerst FrankrijkDrie jaar geleden startte KN/ST, na lang wikken en wegen, zijn buitenlandse investeringsprogramma. "In Europa mikken we eerst op Frankrijk," aldus Huts. "Waarom net Frankrijk ? Bij een uitbreiding naar het Noorden of het Oosten botsen we op Nederlandse en Duitse concurrenten. Je moet je tegenstander nooit frontaal aanvallen. In Frankrijk ligt nog een terrein braak. Het is een springplank voor de rest van Zuid-Europa."Sinds 1994 investeerde KN/ST al zo'n 3 miljard frank in logistieke installaties voor chemische bedrijven in Sarralbe ( Solvay), Notre Dame de Gravechon ( Exxon), Marseille-Berre ( Montedison) en Le Havre ( Elf-Atochem). In Farrebersvillers is ook een logistiek distributiepark in opbouw, voor Le Havre en Marseille liggen plannen op tafel. "In het begin stond Huts nogal weigerachtig tegenover de buitenlandse uitbreiding," herinnert een topkaderlid van het bedrijf. "Maar na de positieve reactie van de klanten op het Franse initiatief kon het niet snel genoeg gaan."Singapore en Houston...Huts startte verleden jaar onderhandelingen met de Singaporese overheidsbedrijven Economic Development Board, Jurang Town Corporation en de Sembawang Corporation. KN/ST neemt 51 % in een onderneming die een platform beheert ter ondersteuning van wat zo hoopt de plaatselijke overheid de grootste petrochemische cluster van Azië (3500 hectare) zal worden. De centrale terminal op Jurang Island vraagt een investering van 700 miljoen frank, aangevuld met installaties van gemiddeld 600 miljoen per chemiebedrijf. Vanuit Singapore bewerkt het Regional Headquarters Katoen Natie/Seaport Terminals Asia de rest van Azië. Hetzelfde soort activiteiten wordt uitgebouwd via de overname in mei 1997 van Interpak in Houston, de grootste petrochemiecluster ter wereld. KN/ST investeert zo'n 10 miljoen dollar in Interpak, met een omzet van 800 miljoen frank de Amerikaanse marktleider in het logistieke beheer (verpakking, opslag) van petrochemische producten. ... dan MontevideoNog tijdens de onderhandelingen met de Texanen besloot Huts ook de Latijns-Amerikaanse bal te spelen. Sinds de lente van 1996 toont KN/ST interesse voor de privatisering van de containerterminal van de haven van Montevideo (Uruguay). De Antwerpse groep nam de meerderheid (51 %) in een consortium waaraan ook lokale privé-partners onder de koepel Deltagroep deelnemen. Een andere kandidaat voor de terminal is... Hessenatie (zie kader : Oude bekenden). Huts is niet te stuiten. KN/ST zal zijn Vlaamse keurslijf ontgroeien. Omdat hij toch al belangstelling voor de regio toont, trekt Huts in april 1997 door Latijns-Amerika met premier Jean-Luc Dehaene (CVP). Tijdens een borrel met Orlando Dovat (Deltagroep) verneemt hij dat een partner 25 % van de Zona Franca de Montevideo, een vrijhandelszone in Uruguay, wil verkopen. Een 33 %-participatie in het opslagbedrijf Costa Oriental, waarin Dovat ook belangen heeft, staat eveneens in het uitstalraam. "De beslissing om minimum 25 miljoen dollar te reserveren voor de investeringen was vlug gemaakt," getuigt Huts. "Orlando en ik zetten ons aan een tafel in Punta del Este. Op een paar uur was het contract rond."" Contract is een groot woord," zucht jurist Dirk Michielsen, financieel directeur van ST. "De overeenkomst staat op een papiertje van 20 op 10 centimeter, zonder dat er één advocaat aan te pas kwam." Maar Huts relativeert : "Ik vertrouw mijn zakenpartners in Montevideo. Je kan voor zo'n investering die nog zal worden opgedreven dure businessplannen schrijven, worst case scenario's uitwerken en een bataljon advocaten verrijken. Maar soms moet je als ondernemer je buik laten spreken. Wie te veel calculeert, neemt geen risico meer en blijft ter plaatse trappelen." Als Fernand Huts begin mei uit Montevideo terugkomt, is de scepsis groot in de Antwerpse Van Aerdtstraat, de KN-hoofdzetel. Huts : "Een bedrag van 10 cijfers investeren zonder een gedetailleerd businessplan ? In Montevideo ? The middle of nowhere ?" Om zijn medewerkers te overtuigen, heeft de patron maar één keuze. Tijdens het weekend van Hemelvaart vliegen zo'n 40-tal KN/ST-kaderleden plant managers, informatici, verkoopdirecteurs, financiële jongens, ingenieurs en logistieke managers, en de ondervoorzitter en Huts' echtgenote Karine de Atlantische Oceaan over. Een belangrijke ontdekking van Huts' ploeg was de zwoele mérengue in de Moby Dick van Punta del Este (het Zoute van de Latijns-Amerikaanse oostkust). Maar vooral raakte de KN/ST-top overtuigd van de mogelijkheden die Montevideo op termijn biedt. Antwerpen van Latijns-AmerikaLieven Steverlynck is ereconsul van België in Uruguay en actief in de lokale textielbusiness. Het voorbije decennium zag hij alleen Belgische bedrijven zoals Generale Bank en Sabena uit Uruguay vertrekken. "Dit land was met zijn 2,5 miljoen inwoners te klein als markt voor Belgische investeringen. Door de oprichting van de vrijhandelsorganisatie Mercosur wijzigt dat plaatje. Wie hier investeert, kan vanaf 2002 zonder problemen exporteren naar 200 miljoen consumenten in Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay." Uruguay iseconomisch robuuster dan de buurlanden, waar een diepe kloof gaapt tussen rijk en arm. Het BNP bedraagt 19 miljard dollar en kent sinds tien jaar een groei van 3 %.De econoom Isodoro Hodara, die onder meer werkt voor McKinsey en de Universiteit van Montevideo : "Uruguay profiteert meer van de Mercosur omdat Montevideo uitgroeit tot de administratieve hoofdstad van de vrijhandelszone, à la Bruxelles. Brazilië noch Argentinië kunnen deze rol op zich nemen, omdat ze te groot zijn. Paraguay is te afgelegen en staat achter op het vlak van bestuurlijke knowhow. Zo'n hoofdstedelijke functie zal het belang van onze dienstensector nu al goed voor twee derde van het BNP doen toenemen. KN speelt perfect op deze trend in." Fernand Huts : "Dit land evolueerde op tien jaar van een gesloten, kleine dictatuur met interventionistische trekjes naar een democratische staat die zijn grenzen opengooit en infrastructuurwerken privatiseert. Logisch dus dat wij hier aanwezig zijn."Montevideo heefteen geografisch voordeel. De havenstad ligt tussen het rijkere zuiden van Brazilië (Sao Paolo, Rio de Janeiro) en de miljoenenstad Buenos Aires (zie kaart : Latijns-Amerika). Joris Thijs, de operationele manager van ST en de man die ter plaatse tot nog toe de projecten opvolgt : "Het hinterland van Uruguay strekt zich, zeker als de Parana-rivier zoals gepland wordt uitgebaggerd ( nvdr - door Jan De Nul), uit tot 2000 kilometer landinwaarts, tot in Bolivia. In een regio met een zo goed als onbestaand treinverkeer en een gebrekkige wegeninfrastructuur is dat van levensbelang." KN/ST bestudeert de deelname aan de privatisering van de haven van Rosario in Argentinië, waarvan de procedure eind juli wordt opgestart. Rosario is de ideale overslaghaven voor de automobielindustrie in Santa Fe en Cordoba, die vandaag de goederen nog grotendeels via Buenos Aires verscheept. " Chrysler, Volvo en Ford produceren al in die regio," zegt Thijs. " General Motors plant in Rosario een investering van 900 miljoen dollar. GM kent ons door de geïntegreerde samenwerking in Antwerpen. Ook Volvo is al een klant van ons. De petrochemische sector waar we ook sterk staan investeert eveneens in deze regio. Wat in Vlaanderen kan, moet hier ook worden gerealiseerd. Als het meezit, beheert KN in de nabije toekomst een groot deel van de goederenstroom van Montevideo overslag, opslag en binnenscheepvaart naar het binnenland en vice versa." Huts besluit : "Montevideo kan uitgroeien tot het Antwerpen van Latijns-Amerika : een haven met een enorm hinterland die meer doet dan verschepen, dus toegevoegde waarde levert. Net onze specialiteit."HANS BROCKMANS FERNANDO HUTS (KN/ST) AAN DE CONTAINERTERMINAL IN MONTEVIDEO Montevideo kan uitgroeien tot het Antwerpen van Latijns-Amerika : een haven met een enorm hinterland die meer doet dan verschepen, dus toegevoegde waarde levert. Net onze specialiteit.