Zes maanden voordat de invoerbeperkingen op textielproducten worden opgeheven, wil de textielfederatie Febeltex de Europese Commissie dwingen om de invoer van Chinese polyester filamentweefsels - die onder meer worden verwerkt in parka's en voeringen van maatpakken - aan antidumpingrechten te onderwerpen.
...

Zes maanden voordat de invoerbeperkingen op textielproducten worden opgeheven, wil de textielfederatie Febeltex de Europese Commissie dwingen om de invoer van Chinese polyester filamentweefsels - die onder meer worden verwerkt in parka's en voeringen van maatpakken - aan antidumpingrechten te onderwerpen. De invoer uit China van goedkope polyesterweefsels (vervat in categorie 35 van het Multivezelakkoord dat op 1 januari 2005 verstrijkt) is de voorbije jaren in de Europese Unie fenomenaal gestegen (zie grafiek). Die trend zet zich in 2004 voort: alleen al in het eerste trimester stegen de Chinese exportvolumes nog eens met meer dan één vierde en normaal zal China dit jaar eindigen met 136.000 ton, tegenover 107.000 in 2003. Tegelijk daalde de prijs van 5,24 euro per kilogram in 2000 naar 3,84 euro in 2003 (-27 %). Volgens Pierre Van Mol, economisch directeur van Febeltex, is zo'n prijsdaling alleen te verklaren omdat China bewust onder de kostprijs gaat om marktaandeel te verwerven, iets wat Europa jobs kost. "Het maken van polyestergarens is een petrochemisch en kapitaalintensief proces. De kostprijs ervan wordt, ook in Europa, maar voor een kleine 5 % bepaald door de loonkosten. De grondstofprijs is gemiddeld goed voor 45 % van de kostprijs van één kilogram polyesterweefsel. Of dat weefsel nu in China wordt geproduceerd of in Europa maakt nagenoeg geen verschil uit. De grondstofprijs wordt immers hoofdzakelijk bepaald door de wereldprijs van olie. Wanneer we zien dat China in 2003 voor vergelijkbare producten gemiddeld 60 % onder de Europese verkoopprijs zat, dan is er duidelijk iets aan de hand." De abnormaal lage prijs voor Chinese filamentweefsels bewijst volgens Febeltex dat China het concurrentiespel vervalst en afgewerkte producten goedkoper dan de grondstofprijs verkoopt. "We zijn tegen protectionisme en voor vrijhandel, maar laten onze bedrijven niet afslachten door oneerlijke concurrenten," zegt Fa Quix, algemeen directeur van Febeltex. De invoer van polyester filamentweefsels uit China bedreigt in België mogelijk duizend banen op een totaal van 36.000 in de Belgische textielindustrie. De belangrijkste Belgische producenten van polyester filamentweefsels zijn Concordia Textiles in Waregem en Uco Leon Declercq in Deinze. De Europese Commissie kreeg voor het antidumpingdossier van Febeltex groen licht van de overige EU-lidstaten en zal binnen een termijn van negen maanden (uiterlijk maart 2005) voorlopige en vervolgens (na vijftien maanden) definitieve bijkomende invoerrechten opleggen aan China, bovenop de huidige heffing van 6,4 %. E.B.