In de aanval
...

In de aanvalOnlangs werden 250.000 folders verspreid, waarin de werking van een onderzoeksbureau en de verschillende aspekten van een enquête uitgelegd worden. Afzender : Febelmar, de Belgische Federatie van Marktonderzoeksbureaus. Die folders vormen de eerste stap in een campagne om het publiek te informeren over marktonderzoek. Febelmar wil de sektor transparanter maken, want de federatie heeft vastgesteld dat het verschijnsel marktonderzoek gebukt gaat onder een aantal onterechte beschuldigingen. Het gaat onder meer om politieke opiniepeilingen en de verwarring rond marktonderzoeks- en telemarketingbureaus. Tijdens een perskonferentie ging Febelmar vorige week in de aanval tegen de televerkoop. "Deze mensen, die zich voordoen als enquêteurs, stellen eerst hun vragen. Daarna formuleren ze voorstellen die niet louter meer op het marktonderzoek gericht zijn, maar veeleer beschouwd moeten worden als een aanmoediging tot kopen. Geen wonder dus dat de mensen vragen gaan stellen over de kwaliteit van ons werk, en dat ze onderzoeksbureaus niet meer au sérieux nemen," aldus Febelmar.Marktonderzoekers zijn op zoek naar trends in de markt ; namen en adressen worden alleen gevraagd om de enquêteurs achteraf te kunnen kontroleren. Telemarketingbureaus scannen vaak een markt voor hun opdrachtgevers. Het verschil is dat een bedrijf op basis van de gegevens van marktonderzoek nog moet gaan zoeken wie in de markt is voor een bepaald produkt. Een adverteerder die door een telemarketingbureau een markt in kaart heeft laten brengen (zeker in business-to-business) beschikt over gegevens die direkt gekoppeld kunnen worden aan kopers (bedrijven of konsumenten). Op dat vlak zijn de twee sektoren al eerder met elkaar in de clinch gegaan. Febelmar wijst er ook op dat de ekonomische impact van de marktonderzoekssektor onderschat wordt. De leden van de federatie realizeren samen een omzet van 2,4 miljard frank, een bedrag dat verdubbeld wordt als men de omzet van Nielsen en die van de universitaire onderzoeksinstellingen eraan toevoegt. "De impact van de marktonderzoeksbureaus op het ekonomische leven is veel groter dan het niveau van de gekumuleerde omzet van de verschillende bureaus," aldus Febelmar. "Wij zijn een dienstensektor, waarbij zich nog veel andere sektoren voegen : onderzoek en ontwikkeling van produkten, marketing, reklame, enzovoort. Een studie die pakweg twee miljoen frank heeft gekost, leidt niet zelden achteraf tot investeringen van 40 miljoen frank voor de ontwikkeling van een produkt, plus een gelijkaardig bedrag voor marketing-doeleinden. Marktonderzoek is een rijke voedingsbodem voor de bedrijven die er een beroep op doen."