In vijf jaar tijd heeft Selor, het selectiebureau van de federale administratie, zich opgeworpen als een modern rekruteringskabinet, de toegangspoort die het openbare ambt nodig had om zijn imago als werkgever te verbeteren. "De overheid wordt een primaire carrièrekeuze," zegt Corinne Benharrosh, directrice rekrutering en selectie bij Selor.
...

In vijf jaar tijd heeft Selor, het selectiebureau van de federale administratie, zich opgeworpen als een modern rekruteringskabinet, de toegangspoort die het openbare ambt nodig had om zijn imago als werkgever te verbeteren. "De overheid wordt een primaire carrièrekeuze," zegt Corinne Benharrosh, directrice rekrutering en selectie bij Selor. Met haar 85.000 ambtenaren bevolkt de overheid de federale overheidsdiensten (de vroegere ministeries), de parastatalen, maar ook musea enzovoort. De eerste regel voor de statutairen - waar de medewerkers van bijvoorbeeld Belgacom en De Post aan ontsnappen omdat die apart beheerd worden - is de eerbiediging van de barema's. Het diploma van de rekruut bepaalt de bezoldiging. De enige manoeuvreerruimte bestaat erin dat er bij de aanwerving een zekere beroepservaring geëist kan worden (doorgaans niet meer dan vijf jaar), die dan in aanmerking genomen worden bij de berekening van de beginwedde. Een ander soort onderscheid wordt gemaakt voor de universitairen en dat neemt vrij ingewikkelde vormen aan: er zijn functies op niveau A11 (de minimumwedde: 2503 bruto euro per maand), A21 (diploma informaticus, burgerlijk ingenieur, dokter, actuaris..., 2960 euro) en A31 (specifieke expertise en ervaring, 3700 euro). Om een eventueel verschil tussen de overheidswedden en de lonen op de markt te overbruggen, heeft de federale administratie in 2003 'competentiemaatregelen' genomen. Ze test nu de bekwaamheden van een ambtenaar op het niveau B (graduaat) en C (hoger middelbaar). Slaagt hij voor de test (het gaat onder meer over pc-vaardigheid en informatiebeheer), dan heeft een C-ambtenaar recht op een premie van 1700 euro per jaar gedurende acht jaar en een B-ambtenaar een van 2000 euro per jaar gedurende vijf jaar. Na die vijf of acht jaar kan de ambtenaar opnieuw deelnemen aan een competentiemeting. Dat recht heeft al heel wat ambtenaren kunnen verleiden: 16.500 onder hen hebben de test ondergaan en 13.500 slaagden. "Een competentietest voor niveau A (universitair) komt er niet meer," bevestigt Corinne Benharrosh. "Binnenkort zal namelijk een systeem van gecertificeerde opleidingen de competentietest op alle niveaus vervangen. De ambtenaren kunnen dan een opleiding volgen en een test afnemen. Slagen ze, dan hebben ze recht op een jaarlijkse premie."Ambtenaren die wel de anciënniteit maar niet de nodige diploma's hebben om een hogere functie te kunnen bekleden, krijgen de mogelijkheid om een bevorderingsproef af te leggen.