Zwart geld in een bedrijf is een tijdbom. "Als het bedrijf nog klein is, lijkt een zwarte kas handig en relatief onschuldig. Maar voor een groeiend bedrijf kan zwart geld ernstige problemen en een rem op de groei veroorzaken," poneert Theo Compernolle in Succesgids voor families met een bedrijf. "Een topondernemer doet er goed aan zelf de lont uit deze tijdbom te halen voor hij het bedrijf aan zijn opvolger overdraagt. Zo kan deze met een schone lei en in optimale transparantie het bedr...

Zwart geld in een bedrijf is een tijdbom. "Als het bedrijf nog klein is, lijkt een zwarte kas handig en relatief onschuldig. Maar voor een groeiend bedrijf kan zwart geld ernstige problemen en een rem op de groei veroorzaken," poneert Theo Compernolle in Succesgids voor families met een bedrijf. "Een topondernemer doet er goed aan zelf de lont uit deze tijdbom te halen voor hij het bedrijf aan zijn opvolger overdraagt. Zo kan deze met een schone lei en in optimale transparantie het bedrijf verder doen groeien." Transparantie, professionaliteit en een gezonde financiering vormen de hefbomen van het uitvoerige succesrecept dat Compernolle in deze praktische handleiding naar voren schuift. Stop het geritsel en gesjacher, maar ook het ondoelmatig labeur. Slim werken is beter dan zich dood te wroeten, al beseft Compernolle dat zeker in een familiale omgeving allerhande emoties en persoonlijke motieven de rede wel eens lelijk in de weg kunnen staan. Hij heeft het over "emotionele Shakespeariaanse drama's die uitdijende (familie)vetes kunnen veroorzaken en de ondergang van het bedrijf betekenen."De auteur leerde de biotoop van het familiebedrijf kennen via de omweg van familietherapie en stressonderzoek, zowel in Nederland als Vlaanderen. Eerst was er zijn belangstelling voor families, die ontstond tijdens zijn opleiding tot psychiater. "Mijn eerste professionele contact met families met een bedrijf dateert van 1976. Bij de behandeling van een gezin met een meisje met anorexia nervosa ondervond ik wat een uitzonderlijk grote invloed een familiebedrijf van de derde generatie heeft op het functioneren van het gezin. Mijn eerste interventie in een bedrijf met een familie bestond in de verduidelijking en de bijsturing van de positie van de vader in een bedrijfsfamilie van drie zonen en een dochter."Vreemd genoeg kregen de bedrijven nog meer belangstelling voor Compernolles werk na diens proefschrift over stress op scholen (in 1987). Het bedrijfsleven had een groeiende interesse voor training in stressmanagement en het opsporen van de bronnen van stress. Die bronnen liggen in familiebedrijven niet zelden naast de werkvloer, in de wrijvingen of zelfs de vijandschap en vetes van de familiale aandeelhouders. Met dit boek wil Compernolle onder meer wijzen op de vele emotionele obstakels. Wie die weet op te lossen, brengt zowel de familie als het bedrijf bijzonder veel baat bij. Anonieme voorbeelden maken het werk ongetwijfeld zeer herkenbaar. Menig ondernemersfamilie zal zich kunnen spiegelen.Luc De Decker [{ssquf}]Theo Compernolle, Succesgids voor families met een bedrijf. Lannoo, 223 blz., 21,95 euro.