De vier familiale eigenaars van Duvel Moortgat -- Bernard, Michel, Philippe en Veerle Moortgat -- betaalden in maart 2013 bijna 125 miljoen euro om de resterende aandelen van de beurs te halen. Daarvoor leenden ze bijna 127 miljoen euro bij ING. Het was de bedoeling dat de vier de uitkoop zouden terugbetalen met de dividenden die de brouwer uitkeert.
...

De vier familiale eigenaars van Duvel Moortgat -- Bernard, Michel, Philippe en Veerle Moortgat -- betaalden in maart 2013 bijna 125 miljoen euro om de resterende aandelen van de beurs te halen. Daarvoor leenden ze bijna 127 miljoen euro bij ING. Het was de bedoeling dat de vier de uitkoop zouden terugbetalen met de dividenden die de brouwer uitkeert. En dat gaat blijkbaar heel snel. Al in 2013 werd een uitzonderlijk dividend uitgekeerd van 92,5 miljoen euro voor het boekjaar 2012. Vorig jaar kwam daar nog eens 16 miljoen euro bij. En dit jaar mag de familie zich opmaken voor 20 miljoen euro aan dividenden. Waarmee de beursuitkoop al verteerd is. "Dat uitzonderlijke dividend voor het boekjaar 2012 kwam er enkel voor de financiering van de beursuitstap", nuanceert gedelegeerd bestuurder Michel Moortgat. "Het is niet zo dat sindsdien ons dividendbeleid fundamenteel veranderd is." Want Duvel Moortgat heeft alweer een uitstekend jaar achter de rug. De geconsolideerde omzet steeg in 2014 naar 256 miljoen euro, liefst 29 procent meer dan het jaar voordien. Dat komt voor een groot stuk door de overname eind 2013 van de Amerikaanse brouwer Boulevard Brewing Company. Die deed de omzet in de Verenigde Staten verdubbelen. Maar de brouwer van onder meer De Koninck, Duvel en La Chouffe kende ook een sterke organische groei, met liefst 11 procent. Om die blijvende groei de baas te kunnen, wordt in bakermat Puurs geïnvesteerd in een nieuwe bottelarij, goed voor bijna 13 miljoen euro. De bestaande bottelarij, waar Duvel wordt gebrouwen, draaide al jaren op volle capaciteit, en was dringend toe aan uitbreiding. Maar de winststijging is misschien nog belangrijker dan de omzetklim. De winst is nog veel sterker gestegen: het bedrijfsresultaat ging met 31 procent omhoog, naar meer dan 63 miljoen euro. En de nettowinst steeg met 40 procent naar 41 miljoen euro. Al dat moois levert een forse dividendenstroom op. De 128,5 miljoen euro die de familie aan zichzelf uitkeerde sinds 2012, is meer dan wat ze uitdeelde in de hele beursgeschiedenis van Duvel Moortgat. In 1999 trok de onderneming naar de beurs. Ze haalde toen een vandaag luttel lijkende 12 miljoen euro op. Tussen 1999 en 2013 werden voor bijna 53 miljoen euro brutodividenden aan de aandeelhouders betaald. "Toen we op de beurs stonden, werd 35 tot 43 procent van de nettowinst uitgekeerd", zegt gedelegeerd bestuurder Michel Moortgat. "De voorbije twee jaar werd circa de helft van de nettowinst uitbetaald, het superdividend van 2012 uitgezonderd. Oké, dat is meer dan vroeger, maar 35 tot 43 procent toen we nog op de beurs stonden, is ook niet slecht". WOLFGANG RIEPL