Twintig jaar. Is dat niet de mooiste leeftijd in een mensenleven? Zo jong is ook City 2. Een verjaardag die 's lands meest bekende, commerciële centrum met de nodige luister wil vieren. AG 1824 en filiaal Citymo, eigenaar van de site, hebben inderdaad besloten om de langverwachte renovatie-operatie te lanceren. De voorziene investering van 3,5 miljard frank zal ook aangewend worden om de oude Bon Marché die sinds 1987 een gebrek heeft aan huurders, op te frissen. In totaal wordt 30.000 vierkante meter kantoren, City Center gedoopt, aangelegd op de bestaande verdiepingen, alsook op een uitbreiding die gebouwd wordt boven City 2.
...

Twintig jaar. Is dat niet de mooiste leeftijd in een mensenleven? Zo jong is ook City 2. Een verjaardag die 's lands meest bekende, commerciële centrum met de nodige luister wil vieren. AG 1824 en filiaal Citymo, eigenaar van de site, hebben inderdaad besloten om de langverwachte renovatie-operatie te lanceren. De voorziene investering van 3,5 miljard frank zal ook aangewend worden om de oude Bon Marché die sinds 1987 een gebrek heeft aan huurders, op te frissen. In totaal wordt 30.000 vierkante meter kantoren, City Center gedoopt, aangelegd op de bestaande verdiepingen, alsook op een uitbreiding die gebouwd wordt boven City 2. GRONDIG.Het interieur van het commerciële complex wordt volledig opgefrist: nieuwe verlichting, aanpassing van de plafonds, heldere en moderne decoratie, verplaatsing van de roltrappen om de zichtbaarheid te verbeteren; het geheel wordt georchestreerd door het Atelier d'Art Urbain in samenwerking met het Parijse bureau Design Architectural dat gespecialiseerd is in de renovatie van commerciële centra in Frankrijk en in de rest van Europa. De huidige ingang (Kruidtuinlaan) wordt verplaatst naar de hoek gevormd door dezelfde laan en de Nieuwstraat. De bestaande oppervlakte van 18.000 vierkante meter wordt aangevuld met een bijkomende verdieping (5000 vierkante meter) waar Fnac zich wenst te vestigen op voorwaarde dat de aanvullende vergunningen worden bekomen. Dit uithangbord moet de bezoekers naar de verschillende verdiepingen aantrekken. Diverse boetieks zullen gevestigd worden op de plaats waar de Fnac zich momenteel bevindt. Het aantal parkeerplaatsen wordt opgetrokken van 170 tot 450 en nieuwe los- en laadplaatsen worden eveneens voorzien. Afgelopen maandag werd de eerste steen gelegd, nu volgen werken die ongeveer twee jaar in beslag zullen nemen. Eind 1999 zal City 2 in een nieuw kleedje zijn gestopt en dat zonder dat de winkels bijkomend moeten sluiten. In de loop van het jaar 2002 worden normaal gezien ook de kantoren opgeleverd. Ongetwijfeld zal dit project zorgen voor een frisse wind in dat gedeelte van de stad. Het maakt deel uit van een uitgebreid stadsvernieuwingsprogramma dat bestaat uit de renovatie van de Nieuwstraat en de Rogiertoren.FINSE INVLOED.De Rogiertoren, een waarachtig stedenbouwkundig fiasco uit de jaren '60, werd lange tijd beschouwd als een vervloekt gebouw. In die mate zelfs dat sinds jaren geen enkel waardevol renovatieproject meer werd ingediend. De toren raakte meer en meer in verval. Misschien komt er eindelijk schot in de zaak. De Finse groep Solidium legt immers een zeer ambitieus project op tafel voor een grondige renovatie, in samenwerking met de Franstalige gemeenschap van België, die eigenaar is van het Théatre National, dat zich op de benedenverdieping (de "sokkel") bevindt. Grosso modo bestaat het idee erin het bovenste gedeelte van het gebouw te ontmantelen en de sokkel grondig te renoveren. Zolang de werken duren, wordt het theater naar een andere plaats overgebracht. De stedenbouwkundige attesten en de milieuvergunningen werden afgeleverd in december 1996. De gedetailleerde plannen van het project maken momenteel het voorwerp uit van een aanvraag tot bouwvergunning. De toren zal plaats bieden aan 55.000 vierkante meter kantoren, naast de 11.000 vierkante meter van het theater en zowat 3000 vierkante meter buurtwinkels gelegen op de benedenverdieping, aan de kant van de Vooruitgangsstraat. Het project staat in het teken van de ecologie door de massale toepassing van milieuvriendelijke technieken die kaderen in het programma "thermie" van de Europese Unie. Om dit ecologische aspect te symboliseren, wordt een reeks windmolens op de toren geplaatst die zullen zorgen voor 3 à 5% van het totale energieverbruik van het gebouw. Een dubbele gevel van transparant glas wordt voorzien voor de thermische en de geluidsisolatie. De sombere galerij die momenteel leidt naar het theater moet plaatsmaken voor een ruime inkomhal (aan de kant van het Rogierplein) die direct naar het theater leidt via een immense trap.De totale kostprijs wordt geschat op 3,5 miljard frank en de zware werken zullen aanvangen na afloop van het theaterseizoen in 2000 of 2001. Die kunnen 24 tot 30 maanden duren. De projectmanager van het Brussels Business Centre (de nieuwe naam van de Rogiertoren) is het consulting bureau Arthur Andersen. Andere medewerkers zijn: Kohn Pedersen Fox Associates (architecten), Samyn & Partners (architecten) en Ove Arup & Partners (engineering). V.P. Ph.T.