William Ancion, eerste schepen van de stad Luik, is aan zijn tweede ambtstermijn bezig als schepen van Financiën en Urbanisme. Tijdens de eerste periode van 6 jaar van zijn mandaat slaagde hij erin de stadsfinanciën min of meer vlot te trekken. Daardoor kan hij nu naar eigen zeggen al zijn energie wijden aan de stedebouwkundige heropbouw van Luik. Een gesprek.
...

William Ancion, eerste schepen van de stad Luik, is aan zijn tweede ambtstermijn bezig als schepen van Financiën en Urbanisme. Tijdens de eerste periode van 6 jaar van zijn mandaat slaagde hij erin de stadsfinanciën min of meer vlot te trekken. Daardoor kan hij nu naar eigen zeggen al zijn energie wijden aan de stedebouwkundige heropbouw van Luik. Een gesprek.- IMMOTRENDS. In 1989 kreeg u de verantwoordelijkheid voor stedebouw in Luik. U erfde op zijn zachtst uitgedrukt een kleine puinhoop. - WILLIAM ANCION. Laat ons stellen dat er op stedebouwkundig vlak in onze stad in het verleden foutieve keuzen werden gemaakt. Ik denk hierbij ook aan de ontoereikende fusie van de omliggende gemeenten. Luik was een te kleine stad met slechts 240.000 inwoners tegenover 600.000 inwoners in de hele agglomeratie. Gevolg : een scheiding tussen de plaats waar de inwoners gingen werken en waar ze woonden, met alle problemen van stedebouwkundige aard die hieruit voortkwamen.- IMMOTRENDS. Het verleden liet in elk geval sporen na.- ANCION. De plannen van de jaren '50 om van Luik een modernistische metropool te maken, zijn slechts ten dele gelukt. Of anders gezegd : ze zijn grotendeels mislukt. Eén van de doelstellingen was om 25 % van de Luikenaars een woonst langs de kaaien te geven. Maar precies daar staan vandaag de dag heel wat gebouwen te verkommeren.Een ander initiatief met nefaste gevolgen was de oprichting van een aantal industrieparken buiten de stad. Het uitgangspunt was verdedigbaar : men wilde de stad onlasten. Maar nu zien we dat heel wat ondernemingen die eigenlijk in de stad thuishoren, buiten Luik gevestigd zijn. En dat het personeel in de buurt van die industrieparken is gaan wonen, en dus de stad heeft verlaten.- IMMOTRENDS. Daarnaast wil u voorkomen dat pendelaars gebruik maken van de stadsdiensten, maar geen bijdrage leveren aan de stadskas.- ANCION. Heel wat mensen leven buiten Luik, maar kunnen toch vrij snel hun werk in het centrum van de stad bereiken met de auto via autosnelwegen die tot in het hart van Luik lopen, en het centrum ontsieren en belasten. Aan die situatie zal een einde komen. Bijvoorbeeld door van de snelwegen in de stad rustiger "boulevards" te maken.- IMMOTRENDS. Stadskernwoningen zijn uw stokpaardje. Kan u even uw politiek op dat vlak toelichten ?- ANCION. Eerst en vooral willen we de markt voor residentieel vastgoed nieuw leven inblazen via fiskale maatregelen. Het gaat om belastingen op leegstaande panden en huizen bedekt met reklameborden. Daartegenover staat dat wie een woonst in het centrum renoveert, of een afzonderlijke ingang maakt naar appartementen boven winkels, voor drie jaar kan vrijgesteld worden van onroerende voorheffing. Bovendien worden de opcentiemen op de onroerende voorheffing geleidelijk verlaagd. En we geven een premie aan wie de gevel van zijn huis renoveert. Efficiënte maatregelen die toch de stadskas niet leeghalen.- IMMOTRENDS. En verder ?- ANCION. Wij nemen maatregelen om de stad opnieuw een evenwicht te bezorgen tussen winkels en diensten, kantoren, en bewoning. We moedigen de uitbouw van zakencentra aan (in de Vertbois-wijk, rond het station Guillemins, op de Place Saint-Lambert), en trachten in Luik een zo groot mogelijk aantal aktiviteiten naast elkaar te laten bestaan. Ik denk hierbij aan kulturele aktiviteiten (de "Opéra Royal de Wallonie", het "Orchestre Philarmonique"), scholen (Fakulteiten van de "Université de Liège", de "Hautes Etudes Commerciales (HEC)" in de rue Louvrex), en winkelgebeuren (via de terugkeer van de grootdistributie in het centrum).- IMMOTRENDS. Vaak maatregelen die niet stroken met de belangen van de omliggende gemeenten. Hoe zijn de relaties tussen Luik en zijn buren ?- ANCION. Ik heb de bevoegde schepenen van de 22 gemeenten van de Luikse aglomeratie samengeroepen. Ik heb ze kunnen overtuigen dat het absoluut noodzakelijk was samen een plan uit te werken. Het Waalse gewest zal nu de studie bekostigen die moet leiden tot een algemeen plan voor de hele Luikse aglomeratie.- IMMOTRENDS. Voor welke stedebouwkundige uitdagingen staat Luik vandaag de dag ?- ANCION. De aanleg van de Place Saint-Lambert in de eerste plaats. Dit omwille van het belang dat het plein heeft voor de Luikenaars. Ik ben erg tevreden met de vooruitgang van de werken. Binnen twee jaar zal het plein afgewerkt zijn. Dan moet alleen het Justitiegebouw nog voltooid worden, en de zone voorbehouden voor promotoren (toevertrouwd aan Codic). Het enige projekt waar nog geen duidelijkheid over bestaat is de bouw van het Tivoli-teater tussen de Place Saint-Lambert en de Markt.Andere uitdaging voor Luik : de komst van de TGV (SST). Dit zal de buurt rond het station Guillemins nieuw leven inblazen. We hebben reeds een plan uitgewerkt om de uitbouw van de stationswijk te begeleiden.En tenslotte is er de verdere heraanleg van de kaaien, waar ik al eerder over sprak.- IMMO TRENDS. Daarnaast zijn er ook nog een aantal projekten die de stad een ander uitzicht moeten geven. Welke ?- ANCION. Het gaat vooral om de ontwikkeling van een aantal gronden die eigendom waren van de stad. In volle financiële krisis heeft de stad enkele jaren geleden beslist die gronden ten gelde te maken. Veel van de projekten op die terreinen naderen nu hun voltooiing, of zijn reeds afgewerkt. Denk maar aan de winkelcentra van Belle-Ile en Longdoz, aan Vertbois, aan de Linière.Aan andere projekten wordt volop gewerkt : Balloir, de basiliek van Mont-St-Martin, de renovatie van verlaten buurten als Sainte-Marguerite.Heel wat projekten lopen echter vertraging op omwille van de strenge eisen van de stad. We zijn immers niet van plan eender wat toe te laten in Luik. We hebben lessen getrokken uit de geschiedenis.ÞATKÞF. VAN VLODORPþWILLIAM ANCIONLessen trekken uit het verleden.