"Europa en België moeten extra waakzaam zijn voor het concurrentievermogen van hun industrie", vindt Remko Kruithof, directeur public affairs en communicatie ExxonMobil Benelux. "De concurrentiekracht wordt in België bedreigd door de relatief hoge elektriciteits- en gasprijzen, de loonindexering en de milieuregelgeving. Daaraan moet worden gewerkt, om investeringen aan te trekken en de industrie hier te houden. En er moet een klimaat zijn van stabiele regelgeving, inclusief de fiscaliteit."
...

"Europa en België moeten extra waakzaam zijn voor het concurrentievermogen van hun industrie", vindt Remko Kruithof, directeur public affairs en communicatie ExxonMobil Benelux. "De concurrentiekracht wordt in België bedreigd door de relatief hoge elektriciteits- en gasprijzen, de loonindexering en de milieuregelgeving. Daaraan moet worden gewerkt, om investeringen aan te trekken en de industrie hier te houden. En er moet een klimaat zijn van stabiele regelgeving, inclusief de fiscaliteit." Want de concurrentie staat niet stil. Kruithof: "In de Verenigde Staten is onze groep een belangrijke speler in de schaliegasrevolutie, wat heeft geresulteerd in lagere energieprijzen en goedkopere grondstoffen voor de chemische industrie. De Europese landen zouden er goed aan doen hun potentieel van niet-conventionele energiebronnen te onderzoeken." De Benelux-tak wordt vanuit het Nederlandse Breda geleid door de Belg Joost Van Roost. In ons land telt de groep 260 Esso-tankstations, en biedt ze rechtstreeks 2800 mensen werk in tien vestigingen. Machelen bij Brussel huisvest het hoofdkwartier voor Europa, Afrika en het Midden-Oosten, en het European Technology Center, het Europese onderzoeks- en ontwikkelingslaboratorium van ExxonMobil Chemical. Voorts zijn er twee polymerenfabrieken in Meerhout en Zwijndrecht, een productie-eenheid voor verpakkingsfilm in Virton, drie brandstofdepots in Sclessin bij Luik, Doornik en Antwerpen. In de Scheldestad zijn er ook nog een solventenfabriek en een raffinaderij. "We hebben de jongste jaren grote investeringen gedaan in Antwerpen: een warmtekrachtcentrale in 2009, een dieselontzwavelingsfabriek in 2011. Momenteel wordt een significante upgrade overwogen voor de Antwerpse raffinaderij, om in te spelen op de veranderende markt", zegt Kruithof. Die investeringen moeten de fabriek nog energie- en milieuvriendelijker maken, en haar zo concurrentieel houden. "Maar de overheid moet ook haar steentje bijdragen door de regelgeving te beperken. Anders zijn wij straks niet alleen de werkgelegenheid kwijt, maar worden we voor onze bevoorrading van motorbrandstoffen afhankelijk van landen waar minder milieuvriendelijk wordt geproduceerd." ExxonMobil is een industriele gigant. Wereldwijd telt de groep 82.100 werknemers, die in 2012 goed waren voor een omzet van 482,3 miljard dollar. De winst verdubbelde tussen 2009 en 2012 van 19,4 naar 44,8 miljard dollar. De opkomst van hernieuwbare energie vormt daarvoor niet dadelijk een bedreiging, voorspelt de Energy Outlook, de jaarlijkse energieprognose van het bedrijf. Die voorspelt dat diesel en benzine nog decennia zullen domineren als brandstof voor transport. Er is simpelweg geen betaalbaar en op grote schaal toepasbaar alternatief voorhanden. Kruithof: "Tegelijk gaan we, door bijvoorbeeld hybride voertuigen, steeds zuiniger om met deze brandstoffen, en wordt er wel degelijk steeds minder CO2 uitgestoten."Luc Huysmans"De Europese landen zouden er goed aan doen hun potentieel van niet-conventionele energiebronnen te onderzoeken"