De Nationale Delcrederedienst (NDD) wil economische betrekkingen in de ruime zin bevorderen door zijn klanten te beschermen tegen de risico's verbonden aan internationale handelstransacties. De NDD ontstond in 1921 als een autonoom overheidsbedrijf en werkt dus onder staatsgarantie. Eind jaren negentig vond de Europese Commissie dat de dekking van kortlopend krediet aan OESO-landen geprivatiseerd moest worden. Om zich naar dat besluit te voegen, richtte de NDD de nv Delcredere op, die sinds 2005 operationeel is.
...

De Nationale Delcrederedienst (NDD) wil economische betrekkingen in de ruime zin bevorderen door zijn klanten te beschermen tegen de risico's verbonden aan internationale handelstransacties. De NDD ontstond in 1921 als een autonoom overheidsbedrijf en werkt dus onder staatsgarantie. Eind jaren negentig vond de Europese Commissie dat de dekking van kortlopend krediet aan OESO-landen geprivatiseerd moest worden. Om zich naar dat besluit te voegen, richtte de NDD de nv Delcredere op, die sinds 2005 operationeel is. Afhankelijk van haar activiteit kan een onderneming die wil exporteren een beroep doen op de NDD of de nv Delcredere. Langetermijntransacties zoals het leveren van uitrustingsgoederen, diensten of openbare werken, zijn een zaak voor de NDD. Voor courante handelsactiviteiten met betaling op korte termijn is de aanpak van Delcredere geschikter. Hoe groot of beslagen een bedrijf ook is, als het wil exporteren, loopt het altijd risico's. Enerzijds is er het klantrisico: wat als uw klant niet meer kan of wil betalen? Anderzijds kan de sociaal-politieke context van het land waarheen u uitvoert risico's inhouden. Als er een staatsgreep wordt gepleegd of de deviezen van het land worden geblokkeerd, is de kans groot dat u uw geld niet krijgt. Om u tegen die doemscenario's te beschermen, kunt u bij de Nationale Delcrederedienst aankloppen. "We berekenen een premie die aangepast is aan de behoeften. Die aandacht is eigen aan onze cultuur als onderneming van openbaar nut", zegt Dominique Meessen, hoofd van de afdeling underwriting. Heeft uw bedrijf te maken met een buitenlandse wanbetaler, dan komt Delcredere tussenbeide. De instelling betaalt u een schadevergoeding en probeert het uitstaande bedrag alsnog te recupereren. Op die manier dekt de NDD tot 98 procent van een politiek risico en tot 95 procent van een handelsrisico. Algemeen secretaris Nabil Jijakli: "Tijdens de crisis heeft de NDD heel wat bedrijven uit de wind gezet. Ons product is een goede barometer van de wereldeconomie." Naast de exportkredietverzekering biedt de NDD ook producten aan om de karige kredietverstrekking in de banksector op te vangen, met name door zich bij de terughoudende banken borg te stellen voor het exporterende bedrijf. Dat product - erg nuttig voor kmo's, die vaak tevergeefs bij de bank aankloppen - staat open voor elk Belgisch be-drijf dat in het buitenland actief is. De steun van de NDD beperkt zich niet tot een financiële verzekering. Ze biedt ook een analysetool aan, de zogenaamde landenrisico's. Ieder land krijgt een quotering tussen één en zeven, afhankelijk van het macro-economische evenwicht, de financiële stabiliteit en het politieke en sociale risico. Dat systeem, dat vooral de situatie in de opkomende markten opvolgt, maakt deel uit van een gerichte analyse. Iedereen heeft onlinetoegang tot deze tool, die de betrouwbaarheid van de financiële markten in talrijke landen beoordeelt. MARIE D'OTREPPE