En nu actie ?
...

En nu actie ?Bijna één jaar nadat Luc Van den Brande de top van de toenmalige Vlaamse Dienst voor Buitenlandse Handel (VDBH) een onvoldoende meegaf, wilde de minister-president vorige week de pers opnieuw te woord staan. Aanleiding was het "huiswerk" van Martin van Houtte, de nieuwe topman van Export Vlaanderen. Daarin zouden de grote strategische lijnen van het Vlaamse exportbeleid worden uitgetekend. Export Vlaanderen blies evenwel in laatste instantie de persconferentie af. Het journalistenheir werd het riet ingestuurd met de mededeling dat "de minister-president plots geen plaats meer had in zijn agenda". Merkwaardig voor wie weet dat het Vlaamse exportbeleid Van den Brande na aan het hart ligt.Uiteraard was er een dieperliggende reden voor de plotse informatiestop : het door Martin van Houtte afgeleverde huiswerk kreeg van de nieuwe raad van bestuur een onvoldoende mee. Mieke Offeciers meldde als bestuurder van Export Vlaanderen aan Luc Van den Brande dat een persconferentie in deze omstandigheden geen zin had. De leden van de raad van bestuur hebben zichzelf, op expliciete vraag van van Houtte, een absolute zwijgplicht opgelegd. Ingewijden hebben het over een "ontgoochelend plan" of over een "te eenvoudige boodschappenlijst". Toch werd de sfeer rond de tafel "vrij constructief" genoemd : van Houtte heeft tweede zittijd en voorts is er geen vuiltje aan de lucht. Dat Export Vlaanderen inmiddels al ruim twaalf maanden lang naar zichzelf op zoek is, tot wanhoop vaak van het eigen kader en van de vele Vlaamse ondernemers, werd er niet bij verteld. Het eerste plan van van Houtte getuigt volgens insiders van veel goede ideeën, maar van te weinig strategisch inzicht. De nieuwe topman van Export Vlaanderen had in zijn plan vier doelstellingen opgenomen : het consolideren van Vlaanderens positie op de exportmarkten, het verbeteren van die positie, een betere interne organisatie en een beter inspelen op opportuniteiten wereldwijd. Helaas kwam van Houtte bij het formuleren van zijn voorstellen om die doelstellingen te bereiken, niet voorbij de slogantaal. Van Houtte wekte ook valse verwachtingen met zijn vraag naar een nieuw logo, een fors communicatie- en marketingplan dat een nieuwe huisstijl moet aankondigen, nieuwe kantoren voor Export Vlaanderen en een supercomputer. Binnen de raad van bestuur van Export Vlaanderen wordt de zaak alsnog van haar positieve zijde gezien. "Van Houtte moet zich niet geviseerd voelen," aldus verschillende bronnen. "Hij is niet het zwarte schaap, hij blijft de witte ruiter."Gisteren, woensdag, zaten de bestuurders opnieuw bijeen, in de hoop zo vlug mogelijk een consensus te vinden rond een nieuwe eindtekst. Begin maart zou die dan effectief worden voorgesteld.MARTIN VAN HOUTTE (EXPORT VLAANDEREN) Zijn eerste strategisch plan is te licht bevonden.