Het politieke risico is terug van weggeweest in de wereldhandel. De weerslag van de brexit en de verkiezing van Donald Trump hielden de geesten bezig tijdens het Trade Forum op 17 november van de groep Credendo en Trends-Tendances.
...

Het politieke risico is terug van weggeweest in de wereldhandel. De weerslag van de brexit en de verkiezing van Donald Trump hielden de geesten bezig tijdens het Trade Forum op 17 november van de groep Credendo en Trends-Tendances. Jean-Michel Six, de chief economist van S&P voor Europa en het Midden-Oosten, wees op een dubbele impact van de nieuwe Amerikaanse president. "Het is slecht nieuws voor de opkomende economieën", legde hij uit. "In de vijf dagen na de verkiezing hebben de buitenlandse investeerders meer dan 6 miljard dollar uit die landen naar de Verenigde Staten gerepatrieerd. We maken een omkering van de kapitaalstromen mee." Hij verwacht ook een sterke dollar. Dat is op korte termijn zeer gunstig voor de Europese exporteurs. Six sprak ook over de motieven van de Britten die voor de brexit hebben gestemd. De Britse economie werd niet door de Europese Unie verpest. Sinds 2008 deed ze het beter dan de economieën in de rest van de Unie. "Groot-Brittannië moet rekening houden met een aanzienlijke groeivertraging", zei Six. Volgens Marc Lambotte, CEO van Agoria, schept de brexit kansen voor België als aantrekkingspool voor buitenlandse investeerders. "We gaan de grote groepen ervan proberen te overtuigen dat het beter is in de Europese Unie te investeren dan daarbuiten", zei hij. "Dat verontrust me niet echt. We blijven een flexibel, creatief en aantrekkelijk land", antwoordde Alison Rose, de ambassadrice van Groot-Brittannië in België. "Brexit of geen brexit, Groot-Brittannië is nog altijd een markt van 65 miljoen inwoners", zei Thomas Spiller, de voorzitter van de Britse Kamer van Koophandel in België. De politieke onzekerheid in de Angelsaksische wereld, de geopolitieke spanningen over de hele wereld, de schuldenlast van de opkomende landen en de vertraging van de Chinese economie dreigen de wereldhandel af te remmen en de economie van sommige landen te verlammen. Dat heeft Credendo ertoe gebracht dit jaar de notering van 24 landen te verlagen. Dat staat in scherp contrast met het optimisme dat de Belgische bedrijfsleiders tentoonspreidden in de enquête van Credendo en Trends-Tendances. Driekwart onder hen verwacht een aangroei van hun export in de komende drie jaar. "België beschikt over geweldige exporttroeven", verklaarde Michel Hanson (Fabricom). "We hebben de ervaring en we zijn in zekere zin apolitiek. We zijn geen Duitsland, Frankrijk of Verenigde Staten." De familiale bouwonderneming Viabuild zet eind dit jaar haar eerste stappen op de exportmarkt, in Afrika. "Ja, export overzee houdt risico's in", erkende Thomas Spitaels van het studie- en engineeringbureau TPF, "maar de marges die in Latijns-Amerika of Azië worden gehaald, zijn niet te vergelijken met wat we in Europa realiseren. We breiden onze balans uit, dan loont het de moeite wat risico te nemen." TPF heeft zich in het buitenland vooral ontwikkeld door de overname van lokale bedrijven. "Dat is de beste manier om vaste voet te krijgen in een nieuw land", zegt Spitaels. Fabricom geeft de voorkeur aan onderaanneming boven een lokale partner. "Om buiten Europa te exporteren, is moed nodig", aldus Michel Hanson. "U moet altijd een plan B achter de hand houden." Christophe De Caevel