De zesde staatshervorming heeft onverwachte gevolgen. De tekst die eind 2013 in het Staatsblad verscheen, bevat ook een bepaling over niet-ingezetenen. Het wetsontwerp dreigt de fiscale behandeling van mensen die in België verblijven, maar er niet hun wettelijke woonplaats hebben, overhoop te gooien. "Het gaat om ongeveer 16.000 mensen, vooral hogere kaderleden die in België werken voor buitenlandse multinationals", legt Fredericq Jacquet van Deloitte uit.
...

De zesde staatshervorming heeft onverwachte gevolgen. De tekst die eind 2013 in het Staatsblad verscheen, bevat ook een bepaling over niet-ingezetenen. Het wetsontwerp dreigt de fiscale behandeling van mensen die in België verblijven, maar er niet hun wettelijke woonplaats hebben, overhoop te gooien. "Het gaat om ongeveer 16.000 mensen, vooral hogere kaderleden die in België werken voor buitenlandse multinationals", legt Fredericq Jacquet van Deloitte uit. "Nu vallen buitenlandse kaderleden nog onder een fiscaal aantrekkelijk systeem, dat in 1983 in het leven geroepen werd om vestigingen van internationale ondernemingen naar België te halen", merkt Jacquet op. "Niet-ingezetenen die veel voor hun werk reizen, worden enkel belast op het aantal dagen dat ze op Belgisch grondgebied presteren. Bovendien genieten ze, zelfs als ze niet officieel in België gedomicilieerd zijn, van alle belastingaftrekken die ook voor inwoners gelden, op voorwaarde dat ze hier een vaste woonplaats hebben. De staatshervorming torpedeert die regel." Voortaan hangt het fiscale stelsel af van het inkomen dat in België verkregen wordt. Alleen de expats die minstens 75 procent van hun inkomen in België verdienen, kunnen nog genieten van de belastingaftrekken waar ook Belgische ingezetenen recht op hebben. En bovendien kunnen enkel inwoners van de Europese Economische Ruimte (EER) een beroep doen op zowel federale (gezinsquotiënt, kinderen ten laste, pensioensparen...) als gewestelijke aftrekken (dienstencheques, hypothecaire leningen). Expats van buiten de EER kunnen enkel gebruikmaken van de federale aftrekken. Dat alles geldt retroactief op alle inkomsten sinds het begin van het jaar. Volgens de schatting van de experts van Deloitte kan de maatregel een expat die minder dan 75 procent van zijn inkomen in België haalt, tussen 2000 en 9000 euro per jaar kosten (zie tabel). "Als de werkgever het verschil op zich neemt, dan loopt de kostprijs op tot ongeveer 20.000 euro per jaar en zelfs meer", verduidelijkt Jacquet. Jacquet vreest dat sommige ondernemingen zullen overwegen België te verlaten: "Maar zelfs als dit wetsontwerp aangenomen wordt, blijft het Belgische stelsel voor niet-ingezetenen vrij aantrekkelijk. Toch zouden multinationals kunnen overwegen hun Europese zetel over te brengen naar Dublin, Frankfurt, Luxemburg of Amsterdam." GILLES QUOISTIAUX