China was de voorbije jaren al een weinig aantrekkelijk land voor expats. In 2020 woonden er nauwelijks 850.000 buitenlanders, volgens gegevens van de handelskam...

China was de voorbije jaren al een weinig aantrekkelijk land voor expats. In 2020 woonden er nauwelijks 850.000 buitenlanders, volgens gegevens van de handelskamer van de Europese Unie in China. Dat magere cijfer zal nog een extra knauw krijgen door de huidige draconische lockdownmaatregelen. Volgens schattingen zou het cijfer sinds 2020 gehalveerd zijn. En de exodus zou nog versnellen. De Europese handelskamer verwacht dat na de zomer nog eens de helft van de expats die er nu nog zijn, China verlaten zullen hebben. Ook een rondvraag van de handelskamer van de Verenigde Staten wijst in die richting. Bijna de helft van de bedrijven die reageerden op de enquête, liet verstaan dat expats nog slechts schoorvoetend naar China willen trekken, voor zover ze een baan in het land niet ronduit weigeren.