Exmar mengt zich in de strijd om aardgas te kunnen opslaan in de ondergrond van de Antwerpse Kempen. Minister van Energie Marc Verwilghen (VLD) beloofde de concessie eerder al toe te kennen aan Bugs ( Belgian Undergroud Gas Storage), een project van het Russische Gazprom en de Energy Group van Ludo Candries. Fluxys, de beheerder van het aardgasnet, claimt echter dat zij en zij alleen de betwiste concessie in handen heeft.
...

Exmar mengt zich in de strijd om aardgas te kunnen opslaan in de ondergrond van de Antwerpse Kempen. Minister van Energie Marc Verwilghen (VLD) beloofde de concessie eerder al toe te kennen aan Bugs ( Belgian Undergroud Gas Storage), een project van het Russische Gazprom en de Energy Group van Ludo Candries. Fluxys, de beheerder van het aardgasnet, claimt echter dat zij en zij alleen de betwiste concessie in handen heeft. Maar, zegt Nicolas Saverys, de chief executive officer van de Antwerpse energierederij Exmar: "We werken eraan om deze onbenutte concessie van Fluxys over te nemen. Fluxys heeft er 23 jaar lang niets mee gedaan, dus nu moeten anderen de kans krijgen het project uit te bouwen. We hebben samen met de Energy Group van Ludo Candries, de initiatiefnemers van dit project, een nieuwe joint venture opgericht. De naam Bugs was verbrand. Het project krijgt de nieuwe naam Extract. Dat is een knipoogje naar Exmar en naar het voormalige Tractebel."Ludo Candries heeft nog voor Tractebel gewerkt en de voorzitter van de bestuursraad van Exmar is ene Philippe Bodson, in een vorig leven de CEO van Tractebel die in 1999 bedankt werd voor bewezen diensten door Gérard Mestrallet, de topman van Suez. En Suez heeft nog een belang van 57,25 % in Fluxys. Exmar, in 2005 goed voor een omzet van 450 miljoen dollar en een nettowinst van 75 miljoen dollar, trekt de kaart van extra concurrentie en verankering van strategische activa, (zoals opslagcapaciteit voor aardgas) om zijn kandidatuur voor de concessie kracht bij te zetten. De Franse regering zou via de geplande fusie tussen Suez en Gaz de France en via het meerderheidsbelang van Suez in Fluxys controle uitoefenen over de uitbouw van het Belgische aardgasnet, met inbegrip van de strategisch belangrijke opslagcapaciteit voor aardgas. En nieuwe opslagcapaciteit die niet in handen komt van de groep Suez zou ook de concurrentie op de Belgische aardgasmarkt een zetje geven. Want wie een stek op de aardgasmarkt wil veroveren, moet toegang hebben tot opslagcapaciteit, maar die capaciteit wordt nu volledig gecontroleerd door Suez-Gaz de France. In de wandelgangen is daarom te horen dat premier Guy Verhofstadt (VLD) het project van Exmar genegen is. Nicolas Saverys: "België moet niet alleen meer aardgas kunnen opslaan, het zou ook verkeerd zijn om de totale controle over deze strategische reservecapaciteit van de ene dominante speler (Suez) naar een nog sterkere speler als Gazprom over te hevelen. Al sluit dat een strategische alliantie met Gazprom niet uit. De energiepolitiek is voor het Kremlin een instrument om de hun geopolitieke invloed te versterken. Bovendien: als onze buurlanden een strategische vinger in hun energiepap willen behouden, moeten ook wij ons bezinnen. Exmar is een Belgisch bedrijf. Wij luisteren naar de noden van Brussel of Antwerpen. Of ze dat vanuit Parijs doen is een andere vraag. Voor Exmar is dit geen nationalistische reflex. Lokale bedrijven genieten lokale sympathie, al zal het hier in het beste geval eerder stilzwijgende steun zijn."Voor Exmar is toegang tot aardgasopslag in elk geval van strategisch belang om de hervergassingstechnologie van haar schepen uit te spelen. Exmar beheert een vloot van tien LNG-tankers, en twee van die schepen (de Excelsior en de Excellence) hebben de technologie aan boord om LNG (aardgas dat bij een temperatuur van -162 graden vloeibaar is gemaakt) op het schip zelf opnieuw te vergassen. De inhoud van zo'n LNG-schip kan dan rechtstreeks in het aardgasnet gepompt worden, een terminal is overbodig. Exmar heeft nog vijf van deze schepen besteld, de laatste twee vorige maand nog. Maar omdat de capaciteit van het aardgasnet te klein is om de inhoud van een schip (ongeveer 150.000 kubieke meter LNG) in één keer te verwerken, moet Exmar toegang hebben tot opslagcapaciteit, net als een locatie vanwaar het schip het aardgas in het aardgasnet kan pompen. Nicolas Saverys. "We bekijken op dit moment de locatie waar we onze schepen op het aardgasnet kunnen aansluiten. Dat kan zelfs vanuit de Schelde, en als het niet anders kan ook vanuit Nederland. Onze technologie is uniek. We lossen onze speciale LNG-schepen op dit moment al op die manier in Louisiana (VS) en we staan op het punt een vergunning te krijgen in Boston. Daar zullen we dan in rechtstreekse concurrentie staan met de Everettterminal van Suez."Suez heeft ook plannen om Boston rechtstreeks vanuit LNG-schepen te bevoorraden. Saverys: "Wij hebben echter een voorsprong van vier jaar. Suez kan de speciale schepen die nodig zijn pas tegen 2010-2011 hebben."Maar de aardgasterminal van Zeebrugge is wellicht de beste locatie om toegang te krijgen tot het Belgische aardgasnet. Er is geen nieuwe infrastructuur nodig, Exmar heeft genoeg aan een plek op de kaai om het aardgas van het schip rechtstreeks in het aardgasnet te pompen. Exmar wil ook 'klassieke' capaciteit op de terminal van Zeebrugge bemachtigen, want het gros van de vloot van Exmar moet nog altijd aan een terminal aanmeren om zijn lading te lossen. Nicolas Saverys: "Suez controleert nu alle capaciteit in Zeebrugge en dat blokkeert een goede werking van de terminal. De gasprijzen hebben in België vorige maand een historisch record gehaald door een totaal gebrek aan strategische reserves in België en door de stakingen in Frankrijk en de vraag vanuit Engeland. Extra capaciteitsuitbreiding op de terminal, beheerd door een nieuwe speler, is nodig om de concurrentiemogelijkheden op de markt en de transparante werking van de terminal te verbeteren. Komt daarbij dat de vijf toegangspoorten naar de Belgische gasmarkt allemaal gecontroleerd worden door Suez-Gaz de France. We moeten onze unieke geografische positie en de enorme troef die de Zeebrugse interconnector is, beter uitspelen."Daan Killemaes