Veroordeeld
...

VeroordeeldDe Brusselse rechtbank van koophandel heeft op 31 januari in een geding tussen Eurostation en minderheidsaandeelhouder Europroject laatstgenoemde gelijk gegeven. In het arrest wordt de meerderheid van de Eurostation-bestuurders vertegenwoordigers van de NMBS machtsmisbruik verweten : zij heeft "misbruik gemaakt van haar meerderheid om door de raad van bestuur beslissingen te laten nemen waarbij de raad zich schuldig heeft gemaakt aan afwending van bevoegdheid gezien deze beslissingen manifest strijdig zijn met het vennootschapsbelang van de nv Eurostation." Conclusie : "de belangen van de minderheidsaandeelhouder werden benadeeld". Eurostation is het vehikel dat werd opgericht door de Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen (70 %) en Europroject (30 %) om in het Hoofdstedelijk gewest de NMBS-gronden te valoriseren. In de eerste plaats de gronden rond het Brusselse Zuidstation. Europroject had aanvankelijk het bouwbedrijf Pieters-De Gelder en daarna Follow-Up als hoofdaandeelhouder. Het hele opzet ging echter de mist in (zie omslagverhaal Trends, 23 januari 1997). Het kwam tot een felle ruzie tussen meerderheid en minderheid. In die strijd ging op 9 december 1994 Eurostation over tot het opvragen van het nog niet gestorte deel van het kapitaal, zijnde 1,6 miljard frank. Reden voor die opvraging : de NMBS moest vergoed worden (met 1,1 miljard frank) voor het verlenen van de erfpacht op de gronden van Brussel Zuid. Maar die erfpacht was nog niet verleend en inmiddels werd het duidelijk dat de NMBS dat ook niet zou doen. Europroject weigerde dus te betalen en Eurostation stapte naar de rechtbank. Europroject diende op zijn beurt een tegeneis in en vroeg de vernietiging van de beslissingen van de raad van bestuur inzake de kapitaalopvraging. Tot die vernietiging heeft nu de rechtbank van koophandel beslist. Daarbij worden de NMBS-vertegenwoordigers beschuldigd van machtsmisbruik. De rechter spreekt in zijn conclusie zelfs over "cynisme" vanwege Eurostation, dat evenwel heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen dit vonnis.Binnenkort valt het doek over de samenwerking tussen Eurostation en Europroject. Morgen vrijdag, 21 februari, vindt de eerste vergadering plaats over de prijs die Eurostation zal betalen om minderheidsaandeelhouder Europroject uit te kopen.ETIENNE SCHOUPPE (NMBS) Rechtbank beschuldigt NMBS-vertegenwoordigers in raad van bestuur van Eurostation van machtsmisbruik.