Europese subsidies zijn geen troef voor Europese kmo's, besluit de Europese Rekenkamer in een rapport. Europa heeft tussen 2014 en 2020 zo'n 40 miljard euro ...

Europese subsidies zijn geen troef voor Europese kmo's, besluit de Europese Rekenkamer in een rapport. Europa heeft tussen 2014 en 2020 zo'n 40 miljard euro aan kmo-subisidies verstrekt. De effecten daarvan hadden beter gekund, stelt de Rekenkamer. Die financiering heeft de concurrentiekracht van Europese kmo's niet verbeterd. De subsidiestromen waren te gefragmenteerd, met te kleine bedragen per project, en te sterk gericht op individuele kmo's, waardoor er te weinig kritische massa was om het Europese kmo-landschap als geheel te verbeteren. Ook de aanvragen en procedures schoten tekort. Ze waren te weinig ambitieus en er was te weinig concurrentie onder de kmo's voor de beschikbare financiering. De meeste kmo-investeringen zouden ook zonder dat EU-geld hebben plaatsgevonden.