Dertig jaar geleden startte Pierre Diederich zijn loopbaan bij Fabrimetal, vandaag staat hij aan het hoofd van het raadgevend comité van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), een van de oudste instellingen van de Europese Unie. Op 14 maart jongstleden, tijdens de 328ste bijeenkomst van dat raadgevend comité van de EGKS, dat vertegenwoordigers van producenten, werknemers, handelaars en verbruikers/verwerkers van kolen en staal verenigt, werd Diederich (52j.) tot voorzitter benoemd. De bekroning van een professionele groei die startte na z...

Dertig jaar geleden startte Pierre Diederich zijn loopbaan bij Fabrimetal, vandaag staat hij aan het hoofd van het raadgevend comité van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), een van de oudste instellingen van de Europese Unie. Op 14 maart jongstleden, tijdens de 328ste bijeenkomst van dat raadgevend comité van de EGKS, dat vertegenwoordigers van producenten, werknemers, handelaars en verbruikers/verwerkers van kolen en staal verenigt, werd Diederich (52j.) tot voorzitter benoemd. De bekroning van een professionele groei die startte na zijn afstuderen als licentiaat handels- en consulaire wetenschappen, in 1965. Het jaar daarop werd hij aangenomen bij Fabrimetal. Zijn pad langsheen diverse functies leidde hem uiteindelijk naar het algemeen secretariaat van de federatie, waar zijn taak erin bestond allerhande problemen uit te spitten die te maken hadden met de Europese integratie. "Ik ben Luxemburger van nationaliteit en Belg door mijn werk, maar ik voel me bovenal Europeaan," vertelt Pierre Diederich die perfect Nederlands praat. "Ik ben een overtuigd voorvechter van een sterke Europese integratie. Voor een land als België, waar export heel belangrijk is, zal de harmonisering van allerlei reglementeringen en normen de bedrijven helpen markten te betreden die totnogtoe niet toegankelijk waren."Diederich volgde zijn Europese roeping en trad in 1981 toe tot het raadgevend comité van de EGKS, eerst een jaar als kabinetschef van de toenmalige voorzitter Louis Coosemans, nadien als diens technisch adviseur, tot in 1990. "Deze professionele ervaring was een enorme verrijking," zegt hij. "De EGKS zat toen helemaal ondergedompeld in de crisis van de staalindustrie. Het systeem van de produktiequota was pas ingevoerd, en het raadgevend comité hield maar liefst twaalf gewone en buitengewone vergaderingen in één jaar tijd." Dan werd hij bij Fabrimetal benoemd tot directeur van de groep "Eerste Metaalverwerking, Metaal en Kunststofprodukten" en kreeg hij de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van alle sectoriële activiteiten van de federatie wat ook vandaag nog steeds zijn "gewone" dagtaak is. In datzelfde jaar 1990 begon weer een nieuwe periode voor Pierre Diederich toen hij zélf lid werd van het raadgevend comité van de EGKS en vervolgens, in 1994, woordvoerder van de staalverbruikers en -handelaars. Nu hij voorzitter is geworden een taak waar zowat een werkdag per week in kruipt ziet Diederich twee prioritaire doelstellingen : "Ik wil er eerst en vooral voor zorgen dat de verworvenheden van het EGKS-verdrag, dat in 2002 sowieso ten einde loopt, ook naderhand bewaard blijven (zoals bijvoorbeeld Europese financiële steun voor O&O in de staalsector). Mijn tweede zorg is de stem van de staalverbruikers binnen het comité te versterken." Indirect zal het werk van Pierre Diederich allicht ook het imago van België en de rol van ons land in de staal- (en steenkool-)industrie binnen Europa verstevigen.PIERRE DIEDERICH (EGKS) Luxemburger van nationaliteit, Belg door zijn werk, maar bovenal Europeaan.