Enterprise Europe Network (Eén) is een Europees project dat internationale partnerships tussen bedrijven, universiteiten en onderzoekscentra bevordert. Alle bedrijven, ongeacht hun omvang, kunnen er een beroep op doen. Enterprise Europe Brussels wil kleine en middelgrote ondernemingen helpen om lokaal en internationaal te groeien, om hun innovatiepotentieel te ontwikkelen en om inlichtingen in te winnen over de Europese wetgeving, de standaardisering en de beleidskeuzes van de Commissie, vooral financieel. De organisatie verlaagt drempels en helpt bedrijven bij het vinden van technologische of commerciële partners.
...

Enterprise Europe Network (Eén) is een Europees project dat internationale partnerships tussen bedrijven, universiteiten en onderzoekscentra bevordert. Alle bedrijven, ongeacht hun omvang, kunnen er een beroep op doen. Enterprise Europe Brussels wil kleine en middelgrote ondernemingen helpen om lokaal en internationaal te groeien, om hun innovatiepotentieel te ontwikkelen en om inlichtingen in te winnen over de Europese wetgeving, de standaardisering en de beleidskeuzes van de Commissie, vooral financieel. De organisatie verlaagt drempels en helpt bedrijven bij het vinden van technologische of commerciële partners. In België heeft elk gewest zijn Eén-unit. In Brussel is Enterprise Europe Brussels het resultaat van een samenwerking tussen het Brussels Agentschap voor de Onderneming (Bao) en Brussels Enterprises Commerce & Industry (Beci). In verhouding tot zijn omvang mag de Brusselse unit zich tot de koplopers van de Europese regio's rekenen. De balans voor 2011-'12 bevestigt dat. Er werden 31 partnerships getekend waar Brusselse spelers bij betrokken zijn, de Brusselse unit hielp 808 keer bij problemen met de Europese wetgeving of standaardisering, voegde 69 Brusselse profielen toe aan de database voor technologie en onderzoek & ontwikkeling, en voerde 133 Brusselse profielen in een databank voor handel in. 33 procent van deze technologische partnerships kwam tot stand op een vakbeurs of internationale beurs. Welk belang heeft een kmo erbij om een beroep te doen op de diensten van Eén en om internationaal te denken? "Ten eerste is het vooral in tijden van economische crisis absoluut niet verstandig om in een hoekje te kruipen en je te beperken tot lokale business en lokale groei", zegt Barbara Andreani, manager bijEnterprise Europe Brussels. "Om te slagen, moet internationalisering in het DNA van de onderneming zitten. Als de ontwikkelingsstrategie van de onderneming geen aandacht heeft voor grensoverschrijdende openheid, leveren initiatieven geen resultaat op." "Ten tweede moet de onderneming al een goed idee hebben van de manier waarop de internationalisering moet verlopen. Tegelijk moet ze openstaan voor opties of ideeën waaraan ze zelf niet meteen had gedacht. Een van de opdrachten van Enterprise Europe Network bestaat erin om ook aan te reiken wat niet voor de hand ligt en bij te dragen tot open innovatie. Net daarom zijn voeling met kmo's en kennis van het terrein en van het bedrijfsleven zo belangrijk voor elk lid van Eén." "Anders gezegd: bedrijven moeten bereid zijn om met de adviseur van Enterprise Europe een langdurige professionele relatie aan te gaan, alleen dan kan die adviseur uitgroeien tot een aanvullende en externe steunpilaar die zorgt voor extra ruggensteun op maat van de onderneming, dankzij zijn kennis van het bedrijf in kwestie en het hefboomeffect van het netwerk, dat veel meer is dan zomaar een databank." Naast Eén fungeert ook het Bao als national contact point (NCP). De NCP's werden door de European Research Council in de hele Europese Unie in het leven geroepen om de vragen van onderzoekers te beantwoorden. "Wij vervullen twee functies: we gaan samen met Eén op zoek naar commerciële, technologische en onderzoekspartnerships, en we werken als NCP mee aan Europese projecten in het kader van consortia", zegt Nathanaël Ackerman, directeur innovatiesectoren bij het Bao. "Zowel voor de partnerships als voor de projecten focussen wij op kmo's, ook al houden wij ons ook bezig met grote bedrijven." In tegenstelling tot grote bedrijven beschikken kleine en middelgrote ondernemingen intern niet over de vereiste middelen om aan een of ander Europees project deel te nemen. Meestal zijn ze zelfs niet op de hoogte van de partnerships en de tegemoetkomingen die ze kunnen krijgen. "Wat wij in de praktijk voor de ondernemingen doen, is de taal van de Commissie omzetten in normale taal, vooral omdat 15 procent van de budgetten van Europese projecten bestemd is voor kmo's", klinkt het bij Tania Van Loon, die bij het Bao belast is met de Europese projecten. Het team van het NCP Brussels werkt nauw samen met Eén en heeft als streefdoel Brusselse actoren intenser te laten deelnemen aan de Europese onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieprogramma's. Het NCP Brussels focust met zijn activiteiten op de sectoren die in Brussel prioritair zijn: energie, green tech, life tech en ICT. NCP Brussels mikt niet alleen op bedrijven, maar ook op onderzoekscentra en op universiteiten. Net als kmo's concentreren vorsers zich in eerste instantie op hun eigen werk voor ze consortia opzetten. "Daarom beschikken wij op de VUB over een Europese cel, die ons in staat stelt proactief te zijn en de vorsers te wijzen op de Europese projecten", zegt Nik Claesen, adviseur Europese projecten aan de VUB. "Het is onze bedoeling de projectoproepen vóór te zijn en de toegang tot financiering te vereenvoudigen." ?GUY VAN DEN NOORTGATE