BETERE BEURSKOERS ALS BELONING.
...

BETERE BEURSKOERS ALS BELONING.Hoe werkt een algemene vergadering in Europa ? Het antwoord is weet niet. Een naslagwerk over de stemrechten, het stemgedrag, de stempatronen, het aantal stemmers ontbreekt. In '88 publiceerde het Amerikaanse adviesbedrijf Proxy Bureau deelgegevens. Een vinnige denktank, het Centre for European Policy Studies (CEPS), aan het Brusselse Congresplein verdiept zich vandaag in het onderwerp. Karel Lannoo, zoon van uitgever Godfried Lannoo, is hoofd van het Business Programme van CEPS. Zijn naam verschijnt in internationale zakenkranten en tijdschriften onder artikelen over corporate governance. CEPS bracht in de zomer van '95 een boeiende studie over Corporate Governance in Europe. Karel Lannoo : "Gepleit werd voor vormen van autoregulering van de corporate governance in de Europese ondernemingen. Kontakten worden gelegd met ondernemingen die een voorbeeldrol willen vervullen door zich vrijwillig aan een aantal gedragsregels te onderwerpen." Karel Lannoo is de CEPS-specialist van de regulering van de banken, de verzekeringsbedrijven en de beurzen. Hij stootte langs de studie van de pensioenfinanciering op het tema corporate governance. De pensioenen kunnen gefinancierd worden door dividendrijke aandelenportefeuilles. De institutionele beleggers wensen serieuze regels van corporate governance. Op het kontinent bestaat er bijna niets : "Het Europese vennootschapsstatuut zal nog jaren aanslepen. Dat belet niet dat de nieuwe oudedagsvoorzieningen, de internationalizering van de institutionelen en de telekom een gezamenlijke Europese positie noodzakelijk maken. CEPS komt niet op voor wetten, maar zoekt 15 vrijwilligers om een kode van good practices te hanteren. Hun beloning is een betere beurskoers, want ze zullen in trek zijn bij de institutionelen." De Britse regelgeving (zie interview met sir Adrian Cadbury, Trends, 11 januari 1996), is niet zomaar toepasselijk op het vasteland. De Britten werken in een volledig andere traditie en op het kontinent bestaan allerhande eigengereide stelsels. " Corporate governance is een kultuurgebonden begrip," zegt Karel Lannoo. Corporate governance hangt samen met een gespreid aandeelhouderschap, de situatie in de VS en het Verenigd Koninkrijk. Als zoals op vastelands Europa één aandeelhouder overheerst of enkele aandeelhouders overheersen ze spelen dan vaak onder één hoedje is corporate governance minder van tel. Karel Lannoo : "Die koncentratie zal verdwijnen door de groeiende kapitaalbehoefte van de ondernemingen, ze zullen nieuwe aandeelhouders aan boord moeten nemen. Gezien de internationale ontwikkelingen in de relatie tussen beleggers, aandeelhouders, bestuurders en management, begrijp ik niet dat de Belgische regering vandaag voorstellen bestudeert om het stemrecht in de vennootschappen te beperken door het uitgeven van niet-stemgerechtigde aandelen of aandelen met meervoudig stemrecht. Dit keert zich tegen die vennootschappen. De institutionele beleggers verkiezen het one share-one vote-beginsel." KAREL LANNOO (CEPS) Ik zoek vijftien ondernemingen die op vrijwillige basis een gedragskode aanvaarden en als voorbeeld fungeren.