Voor Werner Wuyts is 'Sell in May' opnieuw brandend actueel na de correctie van de afgelopen week en het daaropvolgende herstel van maandag. Hij reageert alvast positief op het reddingsplan. "Het plan is het begin van een oplossing, maar uiteindelijk zijn het wel de nationale regeringen die de tering naar de nering moeten zetten", legt hij uit. "De druk vanuit Europa én vanuit de financiële markten bezorgde de Spaanse en Portugese regeringsleiders in ieder geval weekendwerk. Beide zullen drastischer saneren en ik ga ervan uit dat ook in de andere landen de knop zal worden omgedraaid."
...

Voor Werner Wuyts is 'Sell in May' opnieuw brandend actueel na de correctie van de afgelopen week en het daaropvolgende herstel van maandag. Hij reageert alvast positief op het reddingsplan. "Het plan is het begin van een oplossing, maar uiteindelijk zijn het wel de nationale regeringen die de tering naar de nering moeten zetten", legt hij uit. "De druk vanuit Europa én vanuit de financiële markten bezorgde de Spaanse en Portugese regeringsleiders in ieder geval weekendwerk. Beide zullen drastischer saneren en ik ga ervan uit dat ook in de andere landen de knop zal worden omgedraaid." Wat betreft obligatiemarkten, spreekt Wuyts van een trendommekeer, maar wat betreft de aandelenmarkten, lijkt het hem iets moeilijker. "De waarderingen waren al flink hoger dan een jaar geleden en tegen de zomer vertraagt de jaar-op-jaargroei heel sterk", waarschuwt hij. "Toch zijn we niet negatief voor aandelen. Wie mikt op kwaliteit, zal geen spijt hebben van zijn aandelen. We mijden wel financials en zijn voorzichtiger met cyclische waarden. We blijven positief voor de defensievere aandelen, vooral voor diegene die een graantje meepikken van de groeilanden."Volgens Danny Van Quaethem, hoofdanalist bij Société Générale Private Banking, heeft Europa met het plan meer dan één bazooka bovengehaald. "Ze hebben een ernstig antwoord gegeven op de vragen die de markt steeds nadrukkelijker heeft gesteld", aldus Van Quaethem. Hij verwijst naar het oorlogsscenario waar onder meer de gezaghebbende zakenkrant The Financial Times vorige week mee uitpakte. De twee oorlogvoerende partijen: de financiële markten en de politieke wereld. Om die oorlog te winnen, is nu een wapen ingezet dat wel maar één keer kan worden gebruikt. Maar volgens Van Quaethem is er veel kans op slagen. Het ontzettend snelle herstel dat maandagmorgen op de beursvloeren te zien was, is volgens de analist niet alleen te danken aan shorters die op het verkeerde been werden gezet. "Na de kopersstaking van vorige week, kunnen we vandaag zeggen dat de koper terug is", klinkt het. Van Quaethem onderstreept dat er bij heel wat professionele beleggers nog veel onzekerheid blijft hangen over de lange termijn,"maar ik wil mij vandaag geen zorgen maken over iets wat misschien binnen twee of drie jaar een probleem zou kunnen zijn, namelijk een herschikking van de Griekse schulden. En nu de onzekerheid op korte termijn voor een groot stuk uit de markt verdwenen is, kunnen beleggers zich weer volop op de fundamentals richten. "De briljante kwartaalcijfers, gekoppeld aan de lage waarderingen, maken aandelen aantrekkelijk. De halfjaarcijfers zullen in het najaar bepalen hoe de beurzen verder evolueren", voegt hij er nog aan toe. "Het is te vroeg om te zeggen dat het allemaal voorbij is, maar ik zie geen herhaling van het scenario van 2008, toen de aandelenmarkten in volle correctie ook spectaculair herstelden, om daarna opnieuw de dieperik in te gaan. De volatiliteit zal wellicht nog een tijdje hoog blijven.""Het plan dat dit weekend bekendgemaakt werd, lost de liquiditeitsproblemen op. De Zuid-Europese landen konden immers met herfinancieringsproblemen geconfronteerd worden. Voortaan zal de Europese Unie als het nodig is geld kunnen lenen aan die landen door zelf met de garantie van de landen uit de eurozone op de markten te gaan lenen. Zo wordt een debiteur van slechte kwaliteit vervangen door een van goede kwaliteit." "De landen die een beroep doen op Europees geld, zullen echter wel een besparingsprogramma moeten volgen. Griekenland toont aan dat dat de schuldproblemen niet oplost. Volgens de verwachtingen zal het gewicht van de Griekse schuld ten opzichte van het bbp over drie jaar immers groter zijn dan vandaag. Het grootste voordeel van het plan voor de Europese landen is dat ze er tijd mee winnen. De Europese staten hopen dat het over enkele jaren, als de conjunctuur gunstiger is, eenvoudiger zal zijn om schuldproblemen op te lossen." "Op het niveau van de beurzen zijn we er niet van overtuigd dat we aan een langdurige stijging begonnen zijn.Wij zien de stijging van maandag dan ook niet als een koopopportuniteit en blijven op onze hoede voor de ettelijke risico's voor de komende drie tot zes maanden." Voor William De Vijlder, chief investment officer bij BNP Paribas Investment Partners, is het plan zonder meer indrukwekkend. Vooral het bedrag dat op tafel ligt. "Voor de markten is dat van groot belang. Het voorbije weekend circuleerde het cijfer van 60 miljard euro en vreesde ik het ergste. Met het plan dat vandaag op tafel ligt, beschikt Europa over het nodige instrumentarium om tussen te komen." Een van de belangrijkste punten in het akkoord is volgens De Vijlder het feit dat de ECB obligatieleningen kan en zal opkopen. "Het belang daarvan kan niet overschat worden. Het betekent dat de ECB kan tussenkomen wanneer ze dat nodig acht. Bijvoorbeeld als de spreads te sterk stijgen, waardoor een bepaald land het moeilijk krijgt om zijn financieringsbehoeften te lenigen. Het feit dat je dat kan doen als het nodig is, heeft al een stabiliserend effect op zich". "Natuurlijk, met het plan dat nu op tafel ligt, worden de inspanningen van de landen er niet kleiner op, maar ze kunnen hun tekorten voortaan wel opnieuw financieren", aldus De Vijlder. Dat de overheden zichzelf nu een strak besparingsplan moeten aanmeten, moeten we erbij nemen. "Ik denk dat we moeten aanvaarden dat we over een langere periode een lagere groei zullen kennen. Het alternatief zou een stuk dramatischer zijn. De zeer sterke reactie op de markten geeft de opluchting weer en geeft aan hoe sterk ze rekening hielden met een catas-trofescenario.""Voor het eerst is er sprake van centrale financiering door de EU op de obligatiemarkten, waarbij de EU dan verder doorleent aan de landen in moeilijkheden. Daarmee kan men negatieve speculatie tegen individuele landen vermijden", zegt Casselman. "Dat de markten deze keer wel overtuigd zijn, blijkt niet alleen uit de sterke beursstijging en het herstel van de euro, maar ook uit de drastische terugval van de Griekse obligatierente. Een verdere besmetting van de obligatiemarkten naar andere landen lijkt mij dan ook uitgesloten." Toch rest er volgens Casselman nog altijd een grote uitdaging voor de eurolanden, nu ze eindelijk hebben ingezien dat ze hun begroting moeten saneren. "Het wordt een moeilijke evenwichtsoefening om voldoende te saneren zonder het economische herstel in de kiem te smoren. Met de op gang komende begrotingsinspanningen (besparen enerzijds en de belastingen verhogen anderzijds) neemt het risico op een dubbele dip van de Europese economie in 2011 toe", waarschuwt de strateeg. "Daarnaast is ook het probleem van de Europese concurrentiepositie nog niet opgelost, want daar zijn structurele hervormingen van de Europese arbeidsmarkt voor nodig." Casselman is nu wel opnieuw positief voor de beurzen op kortere termijn. "Gezien de kracht van de opluchtingsrally vandaag denk ik dat het sentiment nu voor een tijdje positief gekeerd is. Ik denk wel dat het najaar nog uitdagend zal worden voor de beurzen, wanneer de voorlopende economische indicatoren beginnen te verzwakken en de vergelijkingsbasis voor de winsten moeilijker wordt." Door Ken Van Weyenberg, Steven Vandenbroeke en Cédric Boitte"Het plan dat werd voorgesteld, is het eerste dat door de markt wordt geloofd. Het is het begin van een oplossing." Werner Wuyts, Dierickx, Leys en Cie "Na de kopersstaking van vorige week, kunnen we vandaag zeggen dat de koper terug is." Danny Van Quathem, hoofdanalist Société Générale Private Banking "Hoe forser de stijging, hoe slechter" Bertrand Veraghaenne, hoofdeconoom Banque Transatlantique Belgium "De zeer sterke reactie op de markten geeft de opluchting weer en geeft aan hoe sterk ze rekening hielden met een catastrofescenario." William De Vijlder, BNP Paribas Fortis "Met de op gang komende begrotingsinspanningen neemt het risico op een dubbele dip van de Europese economie in 2011 toe." Patrick Casselman, KBC Private Banking