Dat elektrische apparaten en huishoudtoestellen in Europa zijn onderworpen aan normen en regels, is te danken aan het standaardiseringcomité voor elektrotechnische standaarden Cenelec en aan zijn voorzitter, de Belg Dany Sturtewagen, die een jaar geleden aantrad en ook directeur corporate affairs is bij Niko Group.
...

Dat elektrische apparaten en huishoudtoestellen in Europa zijn onderworpen aan normen en regels, is te danken aan het standaardiseringcomité voor elektrotechnische standaarden Cenelec en aan zijn voorzitter, de Belg Dany Sturtewagen, die een jaar geleden aantrad en ook directeur corporate affairs is bij Niko Group. Bent u tevreden met uw functie? DANY STURTEWAGEN. "Met het voorzitterschap van Cenelec kan ik aantonen dat Niko Group maatschappelijk engagement serieus neemt. De nieuwe functie is boeiend omdat Cenelec problemen behandelt die minder te maken hebben met mijn andere dagelijkse activiteiten. Het gaat over algemene onderwerpen, zoals hoe we ervoor zorgen dat de industrie maximaal betrokken blijft bij de Europese standaardisering. Of welke impact de brexit zal hebben standaardisering en hoe de Britten alsnog betrokken worden. Ziet u bepaalde zaken anders dan een jaar geleden? STURTEWAGEN. "Ik had niet gedacht dat omgaan met 34 landen, met verschillende mentaliteiten en prioriteiten, zo complex zou zijn. Besluitvorming vergt dan ook veel tijd. Ik wou dat alles vlugger en efficiënter zou kunnen verlopen, maar achteraf gezien was dat wat naïef van mij." Een van uw belangrijkste opdrachten is de uniformisering en de normen op een hoger niveau brengen. Is die missie geslaagd? STURTEWAGEN. "Het is nog te vroeg om over concrete resultaten te spreken. Waar ik tot nu toe wel in slaag, is vanzelfsprekende zaken ter discussie te stellen. De normalisatie is een gesloten wereld met eigen spelregels en een eigen jargon. Het duurt weken of maanden vooraleer je dat een beetje onder de knie hebt, en dan nog. Dat zorgt er ook voor dat de aansluiting met jongeren uit de bedrijfswereld of de universiteiten niet gemakkelijk verloopt." Er is ook behoefte aan meer duidelijkheid voor de consumenten. Is daarin vooruitgang geboekt? STURTEWAGEN. "De betrokkenheid van consumenten is niet vanzelfsprekend. Er zijn veel stakeholders - consumentenorganisaties, milieuorganisaties en werknemersafvaardigingen - die moeten worden betrokken bij de standaardisering. Maar de expertise is daar niet altijd aanwezig. Dat is een probleem. Men probeert er alles aan te doen om die organisaties erbij te betrekken, maar dat is niet eenvoudig. Dus nee, er is nog niet veel vooruitgang." Wat is de impact van het internet der dingen? STURTEWAGEN. "Het internet der dingen en artificiële intelligentie komen voor in veel domeinen en geraken meer en meer verstrengeld in de verschillende technologieën. Het verbinden van dingen en de communicatie tussen die dingen zijn al vanzelfsprekend in ons dagelijkse leven en maken dus ook deel uit van de standaardisering." U komt voortdurend in contact met de regelgeving van de Europese Unie. Wat is uw ervaring daarmee? STURTEWAGEN. "Vroeger dacht ik dat Europa een logge mastodont was, die soms ver van de werkelijkheid stond. Met de beperkte ervaring die ik nu heb, vind ik dat Europese ambtenaren proberen zo efficiënt mogelijk te zijn en ook snel bereikbaar zijn. Ze zijn bereid te luisteren en houden rekening met wat de industrie zegt." Hoe ervaart u de interne organisatie van Cenelec? STURTEWAGEN. "Dat is Europa in het klein: verschillende nationaliteiten, en dus verschillende mentaliteiten. Maar al bij al verloopt de communicatie vlot."