De Europese Commissie wil werk maken van biotechnologie. Philippe Busquin, commissaris voor Onderzoek, lanceerde het strategisch plan Life Sciences and Biotechnology: a Strategy for Europe. Hoewel Europa bijna evenveel biotechbedrijven heeft als de Verenigde Staten, tellen de VS-ondernemingen meer werknemers en gene...

De Europese Commissie wil werk maken van biotechnologie. Philippe Busquin, commissaris voor Onderzoek, lanceerde het strategisch plan Life Sciences and Biotechnology: a Strategy for Europe. Hoewel Europa bijna evenveel biotechbedrijven heeft als de Verenigde Staten, tellen de VS-ondernemingen meer werknemers en genereren ze meer geld. PHILIPPE BUSQUIN (EUROPEES COMMISSARIS VOOR ONDERZOEK). "Het is echt ongelooflijk. Greenpeace vecht voor GGO-vrij dierenvoeder, terwijl de armere landen biotechnologie beschouwen als een kans om honger te bestrijden. Het wordt tijd om alles in het juiste perspectief te zetten. Ik vind ook dat we voorzichtig moeten zijn. Met een blind geloof in de wetenschap is niemand gediend. Wij willen ruimte laten voor het voorzorgsprincipe én de wetenschappelijke vrijheid om de mogelijkheden van de biotechnologie te onderzoeken." BUSQUIN. "De VS heeft enkele jaren voorsprong. In de nieuwe wetenschappelijke sleutelgebieden zoals Proteomics heeft Europa wel een sterke positie. Het is nu de bedoeling om het onderzoek goed te structureren, zodat Europa mee in de frontlinie blijft. Daarom investeren we ook fors in databanken, zodat alle wetenschappers een vlotte toegang krijgen tot de gegevens." BUSQUIN. "Juist daarom is er nood aan een coherent Europees beleid. Niet elk GGO-gewas is hetzelfde. Er moet een wetenschappelijke expertise komen om de gevaren te catalogiseren. Vergelijk het met chemische stoffen. De ene stof is gevaarlijker dan de andere; maar dat belet ons niet om er op een verantwoorde manier gebruik van te maken. De Britse houding illustreert dat er een Europese wetgeving voor biotechnologie moet komen. Uiteindelijk leven we in een Europese eenheidsmarkt en alleen zo kunnen we de consument beschermen." R.B.