De energie-uitgaven zijn in de Europese Unie gestegen tot 9 procent van het bruto ...

De energie-uitgaven zijn in de Europese Unie gestegen tot 9 procent van het bruto binnenlands product, wat het risico op stagflatie verhoogt. De energiefactuur loopt op die manier even hoog op als eind jaren zeventig, toen Europa getroffen werd door de tweede olieschok. De Verenigde Staten ontsnappen deze keer aan een grote energieschok, vooral omdat zij intussen een netto-exporteur van energie geworden zijn.