De kledingketen Pecotex is in alle stilte bezig met een nieuwe - zoveelste - kapitaaloperatie die de vennootschap de nodige ademruimte moet geven. Naast de bestaande aandeelhouders duikt er met de komst van Etienne Kaesteker een nieuwe - opvallende - naam op in het kapitaal van de retailketen. Kaesteker is de wat eigengereide voorzitter van Shopinvest, de holding boven de kledingketen E5-Mode.
...

De kledingketen Pecotex is in alle stilte bezig met een nieuwe - zoveelste - kapitaaloperatie die de vennootschap de nodige ademruimte moet geven. Naast de bestaande aandeelhouders duikt er met de komst van Etienne Kaesteker een nieuwe - opvallende - naam op in het kapitaal van de retailketen. Kaesteker is de wat eigengereide voorzitter van Shopinvest, de holding boven de kledingketen E5-Mode. De operatie baadt een beetje in de typische geheimzinnigheid, eigen aan de teruggetrokken en mediaschuwe Kaesteker. De enige commentaar die we konden krijgen was een bevestiging van zijn instap in Pecotex. Voor verdere uitleg werden we vriendelijk doorverwezen naar Firmin Bulté, de verantwoordelijke manager van Pecotex. Bulté is niet alleen even vriendelijk, maar ook even karig met commentaar. Gevraagd of Pecotex onder dak komt van E5-Mode, gezien de intrede van Shopinvest in het kapitaal, wordt gesteld dat van "een eventuele fusie of samenwerking momenteel geen sprake is."De groep Pecotex telt vandaag nog slechts vijf verkooppunten, een gevolg van een forse afslanking. Desondanks leed de groep in het afgesloten - en met zes maanden verlengde - boekjaar een verlies van 6,5 miljoen euro. Het te verwerken verliessaldo kwam daardoor op 12,7 miljoen euro uit. De omzet van de vennootschap daalde lichtjes tot 29,2 miljoen euro (tegenover 29,5 miljoen euro het jaar daarvoor). Het voorbije boekjaar was een van de woeligste uit het bestaan van de keten. Door een te snelle en ondoordachte expansie knabbelde Pecotex aan zijn eigen fundamenten. Sinds 2002 dook de vennootschap in de rode cijfers en het ging enkel van kwaad naar erger. In november 2003 werd Pecotex gered door de intrede van 136 Invest dat - in twee fasen - met 3,5 miljoen euro over de brug kwam. 136 Invest groepeert vier Belgische textielproducenten, waaronder Firmin Bulté en de twee hoofdaandeelhouders van de doe-het-zelfgroep Hubo (Carl Liekens en Erwin van Osta). Zij posteerden met Jozef D'Hoedt en Joost De Graeve ook een crisismanagement dat aan een sanering begon. Na een nieuwe kapitaalsverhoging van 2 miljoen euro in april 2005 verdween De Graeve eind 2005 uit het management, terwijl D'Hoedt werd bedankt op de algemene vergadering van juli 2006, waarop ook beslist werd tot een nieuwe kapitaaloperatie. Tijdens die algemene vergadering werd besloten om het maatschappelijk kapitaal van Pecotex te verminderen met 9,1 miljoen euro, door incorporatie van de geleden verliezen. Daardoor kwam het maatschappelijk vermogen op nul uit. Onmiddellijk hierna werd beslist tot een kapitaalsverhoging met 2,2 miljoen euro. Dat gebeurde deels door de inbreng van leveranciersschulden en de inbreng van achtergestelde leningen (samen goed voor zo'n 640.000 euro) en de cash inbreng van ruim 1,6 miljoen euro. De operatie was vorige week nog niet afgerond. Wel zou Shopinvest al 1,3 miljoen euro gestort hebben, met de bedoeling om die schuldvordering in te brengen in het kapitaal van de vennootschap, zo leert het verslag van de algemene vergadering. Dat kan wijzen op de precaire situatie waarin Pecotex verkeert. Meteen zou Shopinvest zo'n 55 % van het nieuwe kapitaal vertegenwoordigen, afgaande op de akte die op 19 juli verleden werd. Intussen geeft bedrijfsrevisor Ernst & Young voor het tweede jaar op rij een onthoudende verklaring over de jongste jaarrekening. Naast belangrijke gebreken in de administratieve organisatie en de interne controle van de onderneming merkt de revisor op dat Pecotex momenteel het voorwerp uitmaakt van een grondige fiscale controle over de boekjaren 2004 en 2005. De revisor maakt tevens een opmerking over de aanzienlijke verliezen van Pecotex, die de financiële toestand van de vennootschap zodanig hebben aangetast, dat het eigen vermogen negatief is geworden voor een bedrag van 1,6 miljoen euro. De raad van bestuur en het management proberen alvast het tij te keren door een nieuw concept onder de naam The Fashion Store uit te bouwen. De filialen in Veerle Laakdal en Lede werden al omgebouwd naar dit concept. Volgens Firmin Bulté zijn de resultaten veelbelovend. De herfinanciering en restyling van Pecotex moet gezien worden tegen de achtergrond van een snel veranderend retaillandschap. Vorige week nog raakte bekend dat Superconfex nog maar eens van eigenaar veranderd. Vorig jaar pas had het Nederlandse BR Bedding 22 Superconfexfilialen overgenomen van de Nederlandse distributiegroep Macintosh. De twintig andere vestigingen werden door C&A België overgenomen. BR Bedding had plannen om de keten een jonger imago aan te meten, om zo de negatieve spiraal waarin Superconfex al jaren gevangen zat, te stoppen. Men slaagde niet in dat opzet, wat bijvoorbeeld wél lukte bij JBC, dat zijn imago van goedkope baanwinkel kon omturnen naar een trendy kledingketen voor het ganse gezin. BR Bedding deed - na een grondige sanering - de resterende vestigingen maar weer van de hand. Dit keer is het de Nederlandse discountspecialist Dirk Bron die de filialen overneemt en ze zal omturnen tot sportwinkels. Daarmee komt een einde aan de merknaam Superconfex, want naast C&A dat één Superconfexvestiging zou overnemen, komen een zevental winkels in handen van de Zwitserse groep Vögele, dat vorig jaar al elf filialen van Pecotex had overgenomen. Die vrij agressieve groei van Vögele in België gaat wel ten koste van de eigen financiële draagkracht. In het afgelopen boekjaar werd een verlies geboekt van 5,9 miljoen euro op een omzet van 18 miljoen euro. Ook het eigen vermogen dook verder in het rood: van 30 miljoen euro tot 36 miljoen euro. De Zwitserse moedermaatschappij dekt de financiële verliezen. Vögele, dat sinds 1955 zijn roots heeft in Zurich, kende vanaf de jaren tachtig een fase van versnelde groei. De expansie richting buitenland werd ingeluid met een eerste overname in Duistland (22 filialen van de detailhandelsgroep Josten-Joka). In de daaropvolgende veertien jaar werden alleen al door overnames in Zwitserland en Duitsland en de intrede op de Oostenrijkse markt 186 nieuwe filialen geopend. De Belgische vestiging van Charles Vögele werd in 1999 gelijktijdig met de Nederlandse verkooporganisatie opgericht, na de overname van 27 filialen van Peek & Cloppenburg (P&C). Lieven Desmet