Traditioneel komt alternatieve energie bij investeerders in beeld als de prijzen van fossiele brandstoffen hoge toppen scheren en dus naar andere opties voor energievoorziening moet worden gezocht. Omgekeerd zou je dan verwachten dat die investeerders de sector links laten liggen als olie en gas goedkoop zijn. Dat laatste is nu het geval. Ondanks het herstel van de voorbije weken is ruwe olie nog altijd 40 % goedkoper dan een jaar geleden. De aardgasprijs is zelfs nog verder teruggevallen. Toch presteren de aandelen uit de sector van alternatieve energie op korte en ook op middellange termijn helemaal niet slecht, integendeel.
...

Traditioneel komt alternatieve energie bij investeerders in beeld als de prijzen van fossiele brandstoffen hoge toppen scheren en dus naar andere opties voor energievoorziening moet worden gezocht. Omgekeerd zou je dan verwachten dat die investeerders de sector links laten liggen als olie en gas goedkoop zijn. Dat laatste is nu het geval. Ondanks het herstel van de voorbije weken is ruwe olie nog altijd 40 % goedkoper dan een jaar geleden. De aardgasprijs is zelfs nog verder teruggevallen. Toch presteren de aandelen uit de sector van alternatieve energie op korte en ook op middellange termijn helemaal niet slecht, integendeel. Alternatieve energie is een vlag die vele ladingen dekt. Meestal worden alle niet-fossiele brandstoffen onder die noemer gerekend, dus bijvoorbeeld ook nucleaire energie, al is die categorie niet de eerste waaraan men spontaan denkt. Zon en wind zijn de meest in het oog springende schone energievormen, maar daarnaast kan ook energie worden opgewekt uit waterkracht, biomassa en aardwarmte (geothermie). Voor investeerders kan alternatieve energie soms een doolhof zijn. Trackers die op een gespreide manier in dit segment investeren, komen daaraan tegemoet. We bekijken een aantal algemene trackers die gespreid in de sector investeren. Daarbij horen dan ook technologiebedrijven en industriële bedrijven die als toeleverancier in het segment van alternatieve energie actief zijn. In een volgende aflevering focussen we dan specifiek op wind en zon. WilderHill Clean Energy Portfolio Tickersymbool: PBW Beurs: NYSE Arca Uitgifte: maart 2005 Prestatie sinds 1/1/2015: +7,4 % Rendement op 12 maanden: -9,6 % Rendement op 3 jaar: +44,2 % Gemiddeld dagvolume: 71000 Activa onder beheer: 142 miljoen USD Jaarlijkse beheerskosten: 0,7 % Top vijf van de participaties Ming Yang Wind Power Group 3,3 % Renewable Energy Group 3,2 % Silent Spring Networks 3,2 % PowerSecure International 2,9 % SunEdison 2,8 % Deze tracker wordt uitgegeven door Invesco PowerShares en noteert al tien jaar op NYSE Arca met als tickersymbool PBW. De onderliggende index is de Clean Energy Index die samengesteld en beheerd wordt door WilderHill. De index telt momenteel 49 bedrijven en wordt elk kwartaal geherbalanceerd. Technologiebedrijven maken bijna de helft van de index uit, gevolgd door industriële bedrijven en nutsbedrijven. Iets meer dan drie kwart van de bedrijven uit de index heeft een notering op de Amerikaanse beurs. Toch is het overwicht van de Verenigde Staten minder groot, want er noteren ook heel wat Chinese bedrijven onder de vorm van een zogenoemd American Depositoty Receipt (ADR) of certificaat op de Amerikaanse beurs. De jaarlijkse beheervergoeding ligt met 0,7 % in lijn met het gemiddelde van deze categorie. PBW evolueert wel vrij volatiel met een positief rendement op drie jaar en sinds de start van 2015 maar met een verlies op jaarbasis. iShares Global Clean Energy ETF Tickersymbool: ICLN Beurs: NYSE Arca Uitgifte: juni 2008 Prestatie sinds 1/1/2015: +20,8 % Rendement op 12 maanden: +6,2 % Rendement op 3 jaar: +80,6 % Gemiddeld dagvolume: 77000 Activa onder beheer: 95 miljoen USD Jaarlijkse beheerskosten: 0,47 % Top 5 van de participaties Gamesa 5,8 % Vestas Wind 5,7 % SolarCity 5,5 % Electric Power Development Japan 5,4 % Enel Green Power 5,3 % Deze ETF behoort tot de iShares-productfamilie van uitgever BlackRock en is sinds zeven jaar op de markt, waardoor het vermogen onder beheer iets lager uitkomt dan in de hierboven besproken PBW. De tracker met tickersymbool ICLN overtreft voor de rest op alle vlakken het product van Invesco. Niet alleen ligt de beheersvergoeding een stuk lager, ook de prestatie is zowel sinds begin dit jaar, op twaalf maanden en op drie jaar een stuk beter. ICLN schaduwt de Global Clean Energy Index van Standard & Poor's. Die is samengesteld uit dertig bedrijven, waarbij Chinese en Europese bedrijven voor ongeveer 30 % instaan en de Verenigde Staten voor een kwart. Brazilië en Nieuw-Zeeland sluiten het rijtje. Market Vectors Global Alternative Energy ETF Tickersymbool: GEX Beurs: NYSE Arca Uitgifte: mei 2007 Prestatie sinds 1/1/2015: +16,5 % Rendement op 12 maanden: +0,8 % Rendement op 3 jaar: +123,8 % Gemiddeld dagvolume: 7000 Activa onder beheer: 93,5 miljoen USD Jaarlijkse beheerskosten: 0,62 % % Top vijf van de participaties Tesla Motors 12,3 % Vestas Wind 10,9 % Eaton Corp. 9,8 % Sun Edison 9,3 % China Longyuan Power Group 4,3 % De Market Vectors Global Alternative Energy tracker met tickersymbool GEX wordt uitgegeven door Van Eck Global en is op het vlak van activa onder beheer ongeveer even groot als ICLN. Toch is de liquiditeit beduidend lager. De jaarlijkse beheerskosten liggen in de lijn van het gemiddelde in dit segment. De tracker schaduwt de prestatie van de Ardour Global-index die op dit moment uit 31 bedrijven is samengesteld. Het zwaartepunt (60 %) ligt bij aandelen met een notering op de Amerikaanse beurs. GEX ligt qua prestatie dichter bij ICLN dan bij PBW en zorgt over een periode van drie jaar wel voor een positieve uitschieter. VOOR INVESTEERDERS KAN ALTERNATIEVE ENERGIE EEN DOOLHOF ZIJN.