DE WETGEVER WIL zo veel mogelijk werkgevers en werknemers ertoe aanzetten collectief te sparen voor een aanvullend pensioen. Dankzij een gunstig fiscaal en parafiscaal kader kunnen de werkgevers meer bijdragen aan het pensioenplan van de werknemers dan wanneer ze hetzelfde budget als bonus of als loon zouden uitkeren.
...