De SP.A zal zaterdag tijdens een congres haar beginselverklaring toelichten. De zorgfactuur neemt er een belangrijke plaats in.
...

De SP.A zal zaterdag tijdens een congres haar beginselverklaring toelichten. De zorgfactuur neemt er een belangrijke plaats in. JOHAN VANDE LANOTTE (SP.A-VOORZITTER). "We pleiten niet voor een forfaitarisering in de zin dat alle rusthuizen dezelfde prijs moeten vragen. Ze kunnen zelf hun prijs bepalen. We willen wel dat de rusthuisfactuur transparanter wordt. Er moet een basisdagprijs komen met een zeer beperkt aantal supplementen. Op die manier zal de bewoner of zijn familie niet langer onaangenaam verrast zijn door het uiteindelijke factuurbedrag." VANDE LANOTTE. "De meeste van onze rusthuizen zijn privaat initiatief en daar is absoluut niets mis mee. Nieuwe initiatieven zijn welkom, maar moeten zich aan de regels houden om een erkenning van de overheid te krijgen. We willen niet bepaald méér regels, planlast en administratieve rompslomp. Rust- huisbewoners moeten echter de prijs van de verschillende rusthuizen kunnen vergelijken. Dat is vandaag niet het geval." VANDE LANOTTE. "De bestaande maximumfactuur gaat enkel over medische kosten. Gezinshulp, opvang in een dagcentrum, poetshulp... - de niet-medische kosten - zitten niet in die factuur. De zorgverzekering komt slechts voor maximaal 125 euro per maand tussenbeide voor die niet-medische kosten. Dat is duidelijk te weinig voor zwaarzorgbehoevenden met een beperkt inkomen. Daarom moet er, zoals afgesproken in het Vlaams regeerakkoord, een maximumfactuur voor niet-medische zorg komen. Die maximumfactuur moet rekening houden met de financiële draagkracht van het gezin. Vandaag is het al zo dat de bijdrage die mensen betalen voor gezinszorg en vaak ook voor poetshulp afhankelijk is van het inkomen. We willen dat zeker zo houden. We denken dat voor nog meer thuiszorgdiensten, zoals dag- en nachtopvang, de bijdrage afhankelijk moet zijn van het inkomen. Als al die kosten worden berekend volgens het inkomen van de zorgbehoevende, kunnen we een vernieuwende maximumfactuur invoeren. We stellen voor om maximaal 20 uur zorg per week te laten betalen. Als mensen nood hebben aan méér zorg, hoeven ze die niet meer te betalen."