Luxemburg is welvarender en solider dan ooit. Het Groothertogdom geniet de best mogelijke score inzake kredietwaardigheid bij de drie grote ratingbureaus Moody's, Standard & Poors en Fitch. De Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds zetten het inkomen per hoofd van de bevolking op de tweede plaats in de wereld, achter dat van Qatar, met 109.192 euro in 2017. Dat is bijna 2,5 keer meer dan wat de gemiddelde Belg verdient (46.301 euro).
...