Lees Het buitenland ligt in België, blz. 140 moneytalk
...

Lees Het buitenland ligt in België, blz. 140 moneytalkTot in de jaren tachtig verdeelden de Europese financiële instellingen hun beleggingsfondsen alleen binnen de nationale grenzen. Dat was nadelig voor het rendement, want door hun beperkte omvang gingen die fondsen gebukt onder veel hogere vaste kosten dan hun Amerikaanse tegenhangers. Als antwoord daarop werd in 1988 het Europees paspoort (UCITS) gelanceerd. Sindsdien kan een fonds dat in één land is toegelaten, meteen ook elders in Europa worden verdeeld. "Dat initiatief wekte ook de belangstelling van de beheerders van Amerikaanse fondsen", zegt Pierre Etienne, de gedelegeerd bestuurder van Pictet & Cie in Luxemburg. "Het Groothertogdom begreep dat het een rol kon spelen als distributiebasis in Europa." Het resultaat is spectaculair: vanuit het land werd eind februari een vermogen van 2468 miljard euro beheerd. Luxemburg is daarmee het op een na belangrijkste distributiecentrum ter wereld, weliswaar ver achter de Verenigde Staten met hun 8000 miljard, maar duidelijk voor Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het Europees paspoort heeft een grote internationale faam verworven. "Het wordt bijvoorbeeld erkend in Hongkong, waar het automatisch wordt geassocieerd met Luxemburg", zegt Etienne. De distributie en het administratieve management van beleggingsfondsen zijn de motoren van de Luxemburgse economie. Beide activiteiten vertegenwoordigen meer dan drie kwart van de toegevoegde waarde die de financiële sector creëert, volgens een schatting van de publiek-private instelling Luxembourg for Finance. Zelfs grote Zwitserse privébanken als Pictet en Edmond de Rothschild zijn in het Groothertogdom minstens even actief in fondsen als in bankzaken. De financiële sector in Luxemburg heeft ook indrukwekkende activiteiten in auditing en consultancy gestimuleerd. In Luxemburg werken meer mensen voor de grote vier consultancybureaus -- Deloitte, Ernst& Young, KPMG en PwC -- dan in Brussel. Ondanks de voorspoed die de finan-ciële sector het land heeft gebracht, rust het Groothertogdom niet op zijn lauweren. Een tiental jaar geleden heeft het verscheidene nieuwe ontwikkelingsassen vooropgezet: logistiek, biotechnologie en e-commerce. De e-commerceactiviteiten dragen voor ongeveer 6 procent bij aan de overheidsinkomsten -- meer dan de abonnementsbelasting die de beleggingsfondsen opbrengen. Iets minder dan de helft daarvan is afkomstig van de digitalemediasite iTunes, al zullen die inkomsten dalen (zie kader Toch nog wolken in het paradijs). Amazon heeft vorige herfst besloten 180 extra mensen aan te werven, wat het personeelsbestand op 600 brengt. Ook de Luxemburgse internetinfrastructuur gaat resoluut voorwaarts. Het land beschikt over eigen glasvezelverbindingen naar Parijs, Londen, Brussel, Amsterdam, Frankfurt en Straatsburg. De latentietijd -- de tijd die nodig is om gegevens uit te wisselen -- bedraagt 3,5 milliseconden van en naar Brussel tot 8 milliseconden van en naar Londen. Luxemburg is met zijn debietsnelheid het meest geavanceerde land van de Europese Unie, na Litouwen. "Eind maart stond het op wereldniveau zesde gerangschikt. Tegen eind dit jaar moet het normaal gesproken op de eerste plaats staan, voor Hongkong en Singapore", denkt de Belgische IT-consultant Peter Sodermans, die als senior adviseur werkt voor Luxembourg for Business, de overheidsorganisatie die de ICT in het Groothertogdom promoot. De regering moedigde ook de oprichting van datacentra aan. Het land telt er negentien, waarvan zes van Tier IV-niveau, het nec plus ultra in dat domein. Wereldwijd zijn er amper 33 van zulke centra. "Dankzij de korte latentietijd en de infrastructuur van de datacentra zijn we erin geslaagd heel wat internetbedrijven aan te trekken, die hun Europese markten bedienen vanuit Luxemburg", zegt Sodermans. Naast Amazon en iTunes zijn er eBay, Microsoft en Huawei en, in de financiële sector, PayPal en Clearstream. Vodafone heeft er 300 mensen in dienst. Bovendien verjongt de omgeving met onlinespelletjesbedrijven als Nexon, Innova, Bigfish Games en Valve, die gebruikmaken van de Luxemburgse datacentra om Europa te dekken. Het Californische Kabam mikt dan weer op de meertaligheid in het land om zijn videospelletjes aan te passen voor de markten op het continent. In de hoofdstad van het Groothertogdom is ook het historische hoofdkwartier van de commerciële satellietexploitant Société Européenne de Satellites (SES) gevestigd. De andere reus in die sector, Intelsat, staat eveneens gere-gistreerd in Luxemburg, al bevindt zijn operationele hoofdkwartier zich in Washington. De Luxemburgse overheid voert een beleid dat vriendelijk is voor ondernemers. "Buitenlandse investeerders vinden in Luxemburg een luisterend oor bij de overheid", merkt Pierre Etienne op. "De beslissingstrajecten zijn kort en bedrijven hebben gemakkelijk toegang tot de administratie en zelfs tot de bevoegde minister." Sodermans merkt op dat de Luxemburgers sinds twee jaar naar een hogere versnelling zijn geschakeld. "Ondernemingen uit het Groothertogdom aarzelen niet klanten te zoeken tot in Zuid-Korea, en de promotie-instellingen zijn heel actief. Onlangs stuurde ik op een zaterdagavond om 22 uur een e-mail. Om 23 uur had ik een antwoord. Kortom, Luxemburg staat steeds meer op de shortlist van internationale groepen die zich in Europa willen vestigen." De Belg Emmanuel Petit, de bedrijfsleider van de firma Tase, is onder de indruk van de Luxemburgse dynamiek. Zijn bedrijf is een van de Belgische distributeurs van de Amerikaanse groep Autodesk, die onder meer software voor de bouwsector ontwerpt. Het bedrijf is leidinggevend in Building Information Modeling (BIM), dat een revolutie heeft veroorzaakt in de branche. "Met dat systeem, dat alle gegevens centraliseert in een digitaal model, kan 20 procent van de bouw- en de onderhoudskosten worden bespaard", zegt Petit. "We verkopen en installeren het, en leiden de klant op." BIM is al verplicht in het Verenigd Koninkrijk, maar in België is het nog maar doorgedrongen tot 10 procent van de markt. Ook in Luxemburg was het systeem tot voor kort weinig bekend. Maar het Groothertogdom heeft besloten de werkgelegenheid in de bouw te bevorderen en de energie-efficiëntie van gebouwen te verhogen. Tase heeft in 2009 geïnvesteerd in het land, omdat de vraag er sneller groeide dan in België. Een vergelijkbare ervaring had Bernard Yasse, de directeur-generaal van Eurofrigo, een Luikse onderneming die is gespecialiseerd in ventilatie- en koelinstallaties. "We hadden een filiaal in Luxemburg, maar de jongste jaren merkten we dat de vraag er hoger lag dan in België. Overigens is de toestand er zowel economisch als fiscaal stabieler. Eurofrigo heeft zijn hoofdkwartier daarom verplaatst naar het Groothertogdom." Een onderneming oprichten, verloopt gemakkelijker in België door het unieke loket, geeft Yasse toe. Bovendien is de vennootschapsbelasting in beide landen ongeveer even hoog. Maar er is een groot verschil in loonkosten. Volgens een recente studie van KPMG levert een brutoloon van 3000 euro netto in België 1800 euro op, tegenover 2330 euro in Luxemburg. De patronale bijdrage bedraagt in België 1050 euro, in Luxemburg 408 euro. Een andere Belg die zich op zijn gemak voelt in Luxemburg, is Stephan Roelants, de baas van Studio 352. Zijn studio maakte Ernest et Célestine, dat in 2013 de César voor de beste animatiefilm kreeg. Hij biedt in de hoofdstad van het Groothertogdom werk aan veertig mensen. Nadat hij vooral als onderaannemer had gewerkt voor onder meer Pixar en Walt Disney, werd hij in 2007 geconfronteerd met een ernstige crisis. Roelants besloot zijn activiteiten daarom te diversifiëren. Studio 352 produceert nu ook hyperrealistische videospelletjes voor enkele vooraanstaande Belgische bedrijven, die kunnen worden gebruikt om het personeel van een fabriek op te leiden of hen de bediening van werfmachines uit te leggen. Luxemburg stimuleert de audiovisuele sector met een steunfonds en een systeem van taxshelter. Maar dat is niet alles, merkt Roelants op: "Het bureau Luxinnovation aarzelt niet contact op te nemen, om te melden dat het potentiële partners heeft geïdentificeerd. Je voelt je hier echt gesteund." Maar de Luxemburgse financiële sector heeft zijn laatste woord nog niet gezegd. Dat bewijst Yves Mahay. Nadat hij zijn zaak had verkocht, vroeg de gewezen Parijse wisselagent zich af waar hij zijn nieuwe bedrijf zou opstarten: Londen, Brussel of Genève? "Vrienden leerden me Luxemburg kennen. Ik raakte overtuigd door de goede financiële si- tuatie en de grote fiscale stabiliteit van het land. Hier kan een bedrijfsleider nog een businessplan voor tien jaar opstellen." Mahay belandde aan het hoofd van Luxembourg Fund Partners, dat particulieren en ondernemingen helpt beleggingsfondsen op maat samen te stellen. "Mensen uit heel de wereld komen aan onze deur aankloppen", zegt Mahay. Hetzelfde geldt voor Pure Capital, een activabeheerder die in 2010 werd opgericht door vijf Belgen. "Er is geen enkele reden waarom klanten die hun finan- ciële toestand regulariseren, Luxemburg de rug moeten toekeren", stelt managing partner Thierry Léonard. "Daarvoor zijn verscheidene argumenten", pikt zijn collega Frédéric Venditti in. "Er zijn de onafhankelijkheid, de voorbije resultaten en de totale transparantie, wat onder meer inhoudt dat we weigeren een commissie te vragen aan de instellingen waarmee we werken." De klant betaalt dus courtagekosten tegen het tarief voor institutionele beleggers, wat neerkomt op een besparing van minstens 80 procent, zegt een van hen. Pure Capital beheert wel de activa van de klant, maar die worden aangehouden door een depositobank waarmee de onderneming een akkoord heeft gesloten. Zowel in Luxemburg als in België doen enkele grote Zwitserse instellingen mee, en dat is een goed teken. Het jonge team van Pure Capital bestaat uit een twaalftal medewerkers en beheert 400 miljoen euro aan activa. In drie jaar tijd is dat een geweldig succes. Onder de vele troefkaarten die het Groothertogdom uitspeelt, zitten dus nog altijd financiën. Zelfs zonder het bankgeheim. GUY LEGRAND"Luxemburg staat steeds meer op de shortlist van internationale groepen die zich in Europa willen vestigen" Peter Soderman