"Vanzelfsprekend delen de Verenigde Staten en Europa dezelfde basiswaarden." Volgens de Amerikaanse ambassadeur bij de Europese Unie ( EU), Rockwell Schnabel, hebben politieke strubbelingen nauwelijks invloed op de handelsbetrekkingen. Schnabel zag in Davos ook wel dat Amerikaans gezinde topmanagers vragen hebben bij de kanonnen die richting Bagdad rollen, "maar eenmaal de regering -Bush bewijzen op tafel legt, zal men eensgezind de noodzaak inzien om Saddam Hoessein t...

"Vanzelfsprekend delen de Verenigde Staten en Europa dezelfde basiswaarden." Volgens de Amerikaanse ambassadeur bij de Europese Unie ( EU), Rockwell Schnabel, hebben politieke strubbelingen nauwelijks invloed op de handelsbetrekkingen. Schnabel zag in Davos ook wel dat Amerikaans gezinde topmanagers vragen hebben bij de kanonnen die richting Bagdad rollen, "maar eenmaal de regering -Bush bewijzen op tafel legt, zal men eensgezind de noodzaak inzien om Saddam Hoessein te ontwapenen." Schnabel, geboren en getogen in Amsterdam, spreekt een accentloos Nederlands en ziet geen kloof tussen Amerika en Europa, "hooguit meningsverschillen die naarstig worden uitgepraat". Onder vader Bush was Schnabel achtereenvolgens staatssecretaris, plaatsvervangend minister en fungerend minister van Handel. In een vorig leven was de diplomaat een bankier en venture capitalist. Zijn firma Trident Capital beheerde in 2001 zo'n 720 miljoen euro. Naast terrorismebestrijding ligt zijn topprioriteit bij het aanhalen van de economische banden met de EU. Met Europees commissaris Frits Bolkestein, bevoegd voor de interne markt, wordt gewerkt aan het op elkaar afstemmen van de transatlantische kapitaalmarkten tegen 2005. Schnabel: "We proberen onze meningsverschillen over Kyoto bij te leggen, waarbij we rekening houden met economische en werkgelegenheidsbelangen, een bezorgdheid die we ook vaststellen bij tal van Europese bedrijven. De dialoog gaat ook over de complexe Europese regelgeving die handel bemoeilijkt. Wij schrijven minder regels en laten ons bedrijfsleven meer toezicht houden op zichzelf. Enron was een uitzondering. Samen met de Europeanen bekijken we hoe we onze boekhoudkundige systemen kunnen convergeren en transparanter maken." Over de Amerikaanse protectionistische maatregelen voor de staalindustrie en de landbouw is Schnabel duidelijk: "We hadden inderdaad problemen in onze staalindustrie. Inmiddels is de herstructurering bezig. De landbouwsubsidies worden ons kwalijk genomen, maar die zullen over tien jaar worden afgebouwd. Mag ik trouwens opmerken dat ze half zo omvangrijk zijn als de subsidiëring van de Europese landbouw? Ons handelstekort zal door de lagere dollar worden bijgesteld en het komt er nu op aan weer aantrekkelijk te worden voor buitenlandse kapitaalstromen."Ook wat Irak betreft ziet Schnabel geen kloof. "Rusland heeft zijn standpunt al bijgesteld, Duitsland en Frankrijk zullen niet achterblijven," zegt hij. "Wij willen evenmin oorlog, maar als we niet samen een regimewissel tot stand kunnen brengen, zullen we het alleen doen. Ik heb al gesprekken gehad met EU-commissaris Chris Patten over samenwerking bij de heropbouw van Irak. Positief is ook dat Europese landen hun defensiebudgetten verhogen en, zoals Macedonië, actief hun verantwoordelijkheid opnemen."