De Vlaamse Energieleverancier is failliet. Watz heeft bescherming tegen zijn schuldeisers aangevraagd. Wat gebeurt er met de klanten van energieleveranciers die in moeilijkheden komen?
...

De Vlaamse Energieleverancier is failliet. Watz heeft bescherming tegen zijn schuldeisers aangevraagd. Wat gebeurt er met de klanten van energieleveranciers die in moeilijkheden komen? 1 Welke stappen onderneemt u het best zo snel mogelijk? Noteer zo snel mogelijk de meterstanden van uw tellers, zodat u die kunt doorgeven aan een nieuwe leverancier. Blokkeer een eventuele domiciliëring van de maandelijkse voorschotbetalingen via uw bank. U kunt de domiciliëring niet definitief stopzetten. Daarvoor moet u contact opnemen met de curator. Het wordt allicht moeilijk te recupereren wat u te veel heeft betaald aan voorschotten. In die omstandigheden is het beter te weinig dan te veel te betalen. Mocht u te weinig betaald hebben, dan zal de curator u later vragen uw openstaande schulden te betalen, nadat de eindafrekening is opgemaakt. Hebt u te veel betaald, dan kunt u een schuldvordering indienen op het digitale platform Regsol.be van het Centraal Register Solvabiliteit. 2 Moet u snel een andere leverancier zoeken? Ja, maar u zal niet zonder gas of elektriciteit vallen. Fluvius is automatisch uw noodleverancier voor maximaal zestig dagen. Het is doorgaans beter binnen de dertig dagen een nieuw contract af te sluiten. Dan kunt u de nieuwe leverancier vragen de startdatum retroactief vast te leggen op de dag dat Fluvius het overnam van uw vorige leverancier. Als de nieuwe leverancier akkoord gaat, komt er geen afrekening van Fluvius. De netwerkbeheerder moet nu elektriciteit aankopen, op een moment dat de marktprijzen voor gas en elektriciteit nooit geziene hoogtes bereiken. Die kosten wordt doorgerekend aan klanten. De prijzen liggen dus hoger dan die van andere leveranciers.