De Amerikaan William Perkins, een marketeer in hart en nieren, leidt sinds kort 3M Belgium. De administratieve taken verminderen en het contact met de klant bevorderen, is zijn betrachting.
...

De Amerikaan William Perkins, een marketeer in hart en nieren, leidt sinds kort 3M Belgium. De administratieve taken verminderen en het contact met de klant bevorderen, is zijn betrachting. Perkins is duidelijk een volleerd marketeer. Elk woordje wordt gewogen en de glimlach verdwijnt nooit van zijn lippen terwijl hij al pratend zijn gesprekspartner recht in de ogen kijkt."Het is een mengeling van energie en fun, zowel ten opzichte van de klanten als tegenover het personeel," zegt een enthousiast kaderlid.Perkins kwam 28 jaar geleden binnen bij de Amerikaanse multinational en heeft daar elke trede van de hiërarchie beklommen. "Ik heb het geluk dat ik twee keer internationale ervaring mag opdoen, want die functies zijn erg gegeerd," merkt hij op. Nadat hij eerst zijn sporen verdiend had in de VS werd de econoom naar Azië gestuurd. In 1988 kreeg hij de verantwoordelijkheid over Singapore toegewezen en later ook over Maleisië en Indonesië. "De verschillen in cultuur hebben me vaak verrast. De inwoners van Singapore zijn harde werkers, de Indonesiërs leken me meer 'relaxed'."Na een korte terugkeer naar zijn moederland belandt hij nu in België, waar hij meteen uitpakt met een aantal doelstellingen, zonder evenwel de grote ommekeer aan te kondigen. "Op basis van een nieuwe studie, die gerealiseerd werd door het consultantsbureau McKinsey, hebben we voor de onderneming op wereldvlak een aantal ontwikkelings- en heroriënteringskrachtlijnen opnieuw gedefinieerd," vertelt Perkins. "Een paar conclusies drongen zich op: de noodzaak om ons te concentreren op zes basissectoren en die meer autonomie te geven. In het verleden hebben we vaak geopteerd voor interne groei. Nu willen we voorrang geven aan overnames om nieuwe ideeën binnen te brengen. Ten slotte willen we de structuren vereenvoudigen om dichter bij de markt te komen." Die conclusies zullen ook 3M Belgium treffen, maar dat zal geen gevolgen hebben voor de tewerkstelling, verzekert de nieuwe baas. "Ik wil er ook voor zorgen dat het administratieve werk tot een minimum herleid wordt, zodat het personeel meer de gelegenheid krijgt om contact op te nemen met de klanten en sneller kan inspelen op de nieuwe trends op de markt." Doelstelling die hij voor zichzelf in praktijk heeft gebracht: hij zet geen honderden parafen onder allerlei aanvragen die op zijn bureau belanden. "Ik heb die taak gedelegeerd naar de directeurs die beter in staat zijn om zulke beslissingen te nemen in functie van hun budgetten," legt hij uit. "Ik ben een hardnekkig voorstander van een grotere autonomie om zo initiatieven aan te moedigen." Een houding die alvast het succes verzekert van de onderneming en van een van haar vele sterproducten, de Post-it's.