De overwinning van het Vlaams Blok in 1991, de niet-doorbraak van Guy Verhofstadt in 1995... de politieke peilingen konden ze niet voorspellen. Ook niet die van Dimarso. Sindsdien wordt wat meewarig neergekeken op politieke peilingen.
...

De overwinning van het Vlaams Blok in 1991, de niet-doorbraak van Guy Verhofstadt in 1995... de politieke peilingen konden ze niet voorspellen. Ook niet die van Dimarso. Sindsdien wordt wat meewarig neergekeken op politieke peilingen. Toch zit Dimarso Gallup Belgium niet stil. Op 13 juni wordt voor het eerst een echte exitpoll georganiseerd. De VRT deed dit voor het eerst bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen, maar dit keer worden ze op grote schaal georganiseerd door het marktonderzoekbureau, in samenwerking met de VRT en De Financieel Economische Tijd. De exitpoll staat onder supervisie van professor Marc Swyngedouw. In het hele Vlaamse land zullen duizenden mensen ondervraagd worden over hun kiesgedrag. "Het is de snelste manier om informatie te verzamelen over het profiel van de kiezer en de verschuivingen die zich voordoen," zegt Luc Schulpen van Dimarso. Dimarso zet zondag 13 juni niet minder dan 250 enquêteurs op pad; veertig vaste personeelsleden staan in voor de coördinatie en opvolging. De enige activiteit van Dimarso is marktonderzoek, zowel voor commerciële als politieke doeleinden, voor bedrijven en voor de overheid. Dimarso Gallup Belgium is een dochteronderneming van de groep Taylor-Nelson-Sofres, die ontstond uit de fusie eind 1997 van de twee grootste marktonderzoekbureaus van Europa: Taylor-Nelson en Sofres. De laatste was toen al hoofdaandeelhouder van Dimarso. De definitieve fusie is nog steeds aan de gang. "Dankzij deze internationalisering kunnen we op internationaal niveau informatie verzamelen voor de klanten, wat uiteraard een meerwaarde biedt aan het product," zegt Luc Schulpen. Gallup verwijst naar het Gallup-netwerk. Dit is een wereldwijd forum van marktonderzoekbureaus, die onderling ervaringen en technieken uitwisselen. Er is één lid per land. Gallup was een van de eerste Amerikaanse maktonderzoekbureaus.Hoewel politieke peilingen maar 3% van het omzetcijfer van 250 miljoen frank vertegenwoordigen, houdt Dimarso er erg aan om die activiteit te behouden. Doordat deze onderzoeken vaak overgenomen worden in de media leveren ze immers veel naambekendheid op. "De naambekendheid loont op twee vlakken," meent Schulpen. "De bekendheid bij potentiële klanten speelt uiteraard een belangrijke rol. Het risico is wel dat we vaak geassocieerd worden met politieke opiniepeilingen en men niet altijd weet dat wij vooral commercieel marktonderzoek doen. Anderzijds is onze naam ook bekend bij de respondenten. Dimarso klinkt vertrouwd in de oren en ik durf te stellen dat wij daardoor meer respons krijgen."