Bij een grote organisatie werken, was voor Els Overbergh niet nieuw toen ze een jaar geleden bij Microsoft terechtkwam en verantwoordelijk werd voor een groep van 350 medewerkers. Voordien was de econoom onder andere bij AB InBev aan de slag. Zij het niet alleen in hr-functies, maar ook voor commerciële opdrachten. Een combinatie die het voorbije jaar ook van pas kwam. Microsoft heeft een nieuwe strategie die zich meer richt op de consumentenmarkt. De focus verschuift van software naar hardware en diensten. En dat is niet zonder gevolgen voor het humanresourcesbeleid
...

Bij een grote organisatie werken, was voor Els Overbergh niet nieuw toen ze een jaar geleden bij Microsoft terechtkwam en verantwoordelijk werd voor een groep van 350 medewerkers. Voordien was de econoom onder andere bij AB InBev aan de slag. Zij het niet alleen in hr-functies, maar ook voor commerciële opdrachten. Een combinatie die het voorbije jaar ook van pas kwam. Microsoft heeft een nieuwe strategie die zich meer richt op de consumentenmarkt. De focus verschuift van software naar hardware en diensten. En dat is niet zonder gevolgen voor het humanresourcesbeleid ELS OVERBERGH. "We moeten goed met onze medewerkers communiceren over deze transitie. Iedereen moet weten wat die focus op de consumentenmarkt be-tekent, bijvoorbeeld voor het geval die medewerker meer en meer rechtstreeks met de consument wordt geconfronteerd. Daarvoor moet je de nodige skills hebben en we werken ook rond het belang van een gepaste attitude. Vanuit mijn vroegere commerciële ervaring kan ik onze medewerkers ook helpen bij de manier waarop ze met klanten moeten omgaan." OVERBERGH. "Veel mensen denken dat wij alleen informatici aanwerven, wat natuurlijk niet het geval is. Wij hebben ook sterke sales- en marketingprofielen nodig. Dat zal in de toekomst alleen nog toenemen. En ik moet niemand vertellen dat het zoeken naar talent geen gemakkelijke opdracht is, ook al wijzen bijvoorbeeld alle indicatoren erop dat de werkloosheid hier niet snel zal dalen. Microsoft is een bedrijf dat de mismatch op de arbeidsmarkt wel degelijk voelt." OVERBERGH. "Microsoft is natuurlijk een sterk merk en dat zorgt ervoor dat veel mensen zich vanzelf komen aanbieden. Ze zijn ook zeer goed op de hoogte van wat we allemaal doen. Niet alle ondernemingen hebben dat voordeel. Al moet ik wel zeggen dat andere bedrijven die bijvoorbeeld in de consumentengoederen actief zijn ook een intensief employer brandingbeleid voeren. Je moet scherp staan om met een Procter & Gamble of Unilever te strijden om de goede werkkrachten." OVERBERGH. "Ik heb in het verleden onder andere bij Interbrew gewerkt in commerciële en humanresourcesfuncties. Dat was een bedrijf dat toen volop internationaliseerde. Microsoft is anders. Op het moment dat ik hier binnenkwam, was het een gevestigde waarde. Maar als humanresourcesdirecteur verschillen de situaties tussen bedrijven niet fundamenteel. "We hebben hier 350 medewerkers. Iedereen heeft zijn ambities die je moet kunnen verzoenen met de doelstellingen van het bedrijf. Jonge talenten willen bijvoorbeeld graag in het buitenland aan de slag. In veel bedrijven probeert een hr-manager de beste krachten toch in de eigen vestiging te houden omdat het een zware en lange investering is om een goede vervanger te vinden. Het voordeel van België, dat zich in het centrum van Europa bevindt, is dat onze medewerkers opdrachten in andere Europese landen kunnen gaan uitvoeren zonder dat ze echt moeten verhuizen. Het valt mij trouwens op dat er bij Microsoft België een zeer lage vrijwillige rotatie is, wat ik een goede zaak vind." A.M."Het valt mij op dat er bij Microsoft België een zeer lage vrijwillige rotatie is, wat ik een goede zaak vind"