Eind vorige eeuw studeerde Stefan Lodewijckx af als master informatica. Hij kwam vrij snel terecht bij de afdeling onderzoek en ontwikkeling van Siemens. "Ik heb er veel geleerd over hoe je nieuwe ideeën moet opbouwen", zegt hij. In 2007 zette hij de stap naar de ICT-dienstenverlener Devoteam. Daar evolueerde hij van zuivere IT naar procesmanagement. Toen hij vorig jaar de kans kreeg businessunitmanager bedrijfsautomatisering te worden, greep hij die met beide handen. "Je kunt wat wij doen als volgt samenvatten: onze klanten efficiënter en effectiever helpen werken door bedrijfsprocessen te digitaliseren."
...

Eind vorige eeuw studeerde Stefan Lodewijckx af als master informatica. Hij kwam vrij snel terecht bij de afdeling onderzoek en ontwikkeling van Siemens. "Ik heb er veel geleerd over hoe je nieuwe ideeën moet opbouwen", zegt hij. In 2007 zette hij de stap naar de ICT-dienstenverlener Devoteam. Daar evolueerde hij van zuivere IT naar procesmanagement. Toen hij vorig jaar de kans kreeg businessunitmanager bedrijfsautomatisering te worden, greep hij die met beide handen. "Je kunt wat wij doen als volgt samenvatten: onze klanten efficiënter en effectiever helpen werken door bedrijfsprocessen te digitaliseren." Waarom zette u die stap? STEFAN LODEWIJCKX. "Voorheen was ik vooral bezig met de opbouw van competenties en het uitzoeken van partnerschappen. Nu kan ik meer strategische beslissingen nemen. Ik kan bepalen welke richting we uitgaan en welke onderwerpen worden aangepakt. De manier waarop we onze klanten het best kunnen helpen is de rode draad." Hoe blikt u terug op dit eerste jaar? LODEWIJCKX. "Corona heeft een enorme impact gehad. Tijdens de eerste lockdown was het alle hens aan dek. Klanten moesten bliksemsnel overstappen op digitale werkoplossingen. In de tweede jaarhelft werden de bedrijfsprocessen herbekeken: de bestaande bijsturen, maar ook nieuwe dingen bedenken. Neem de corona-aanwezigheidsregistratie, die in principe in een eenvoudig Excel-bestand kan gebeuren. Voor een groot bedrijf is het toch raadzaam dat geautomatiseerd te doen. Ook taken gestructureerd doorgeven en opvolgen kun je probleemloos digitaliseren." Hoe verliep dat voor uw interne organisatie? LODEWIJCKX. "Wij stonden natuurlijk al vrij ver in de digitalisering. Toch hebben we dat nog verbeterd. De flexibiliteit die onze mensen aan de dag legden, was indrukwekkend. We hebben onze doelstellingen gehaald. Dat ik bij Siemens ervaring in internationale samenwerking had opgedaan, kwam nu goed van pas. Toen Frankrijk in lockdown ging, waren plots mensen beschikbaar die wij in onze projecten hebben ingeschakeld. Zo hebben we onze groei kunnen schragen." Wat is de belangrijkste les uit dit eerste jaar? LODEWIJCKX. "Dat we nog meer moeten inzetten op transformatie. Corona heeft ons doen inzien dat voor bepaalde processen aanwezigheid op kantoor niet noodzakelijk is. Je kunt daarin ver gaan, bijvoorbeeld door handtekeningsbevoegdheden te digitaliseren. Een ander punt is het aanwerven en verwelkomen van nieuwe medewerkers. Na een rekrutering kun je administratieve zaken zoals de autoleasing en de smartphone perfect digitaliseren." Welke toekomst ziet u voor uzelf? LODEWIJCKX. "Mijn plan is nieuwe competenties op te doen. Ik denk dan in de richting van analysevaardigheden. Ik zal deze functie nog een hele poos vervullen. Het is mijn ambitie elk jaar iets nieuws te leren. Ik heb veel plannen en wil die stap voor stap realiseren. Het jaar is alvast goed ingezet met uitstekende cijfers in het eerste kwartaal."