Aanval tegen elektriciteitsbedrijven
...

Aanval tegen elektriciteitsbedrijvenMinister van Economie en Energie Elio Di Rupo trekt deze week ten aanval tegen Electrabel en SPE, die hun gemeenschappelijke belangen verdedigen in het Beheerscomité der Elektriciteitsondernemingen (BCEO). De elektriciteitsbedrijven werden naar het kabinet uitgenodigd voor een informeel overleg. Insiders hebben het over een hete aardappel. Waarover gaat het ? Krachtens een eerder genomen regeringsbeslissing (januari 1996) moet de financiering van de nucleaire passiva uit het verleden worden herzien. Twaalf maanden lang werd dit dossier ongemoeid gelaten. Deze week echter bindt Di Rupo de kat de bel aan. Nucleair passief is de benaming voor de kosten verbonden aan de sanering van de nucleaire installaties op de site van Mol-Dessel. In wezen gaat het om de installaties van de oude opwerkingsfabriek Eurochemic en om het beheer van het nucleair afval van het Studiecentrum voor Kernenenergie (SCK). Het netto te financieren saldo werd in 1989 geraamd op 9,6 miljard frank : 4,4 miljard voor ex-Eurochemic en 5,2 miljard voor het afval. Op initiatief van de toenmalige minister voor Economische Zaken Willy Claes werd besloten dat de Belgische staat de saneringskosten voor Eurochemic op zich zou nemen, terwijl de financiering van het afvaldossier zou worden gedragen door de elektriciteitssector. Een en ander zou worden gespreid in de tijd. Goed ingelichte bronnen stellen nu dat Di Rupo graag de elektriciteitssector voor alles (dus ook voor Eurochemic) wil laten betalen. Bij Electrabel werd de voorbije dagen nog een afwachtende houding aangenomen ten opzichte van het informeel overleg met de minister. Maar toch zag men de bui gedeeltelijk hangen. De regering wil alvast aanzienlijker bijdragen van de elektriciteitsbedrijven bedingen, en geeft zichzelf daarvoor de tijd tot de zomer. Het valt te bezien hoe de bedrijven zullen reageren. Di Rupo speelt trouwens ook met de idee om een "oude socialistische droom" te verwezenlijken, namelijk door een regeringscommissaris aan te stellen bij Electrabel. Het is ook afwachten of Di Rupo, die vanwege Electrabel onlangs een fraai geschenk aangeboden kreeg (in de vorm van een nieuw te bouwen STEG-centrale gecombineerde stoom- en gascyclus in zijn kiesarrondissement) ook bereid zal zijn het spel hard te spelen. ELIO DI RUPO (MINISTER VAN ENERGIE) Wil meer geld van de elektriciteitsbedrijven.